< >
Kening
 

Conferentie Van Hall-Larenstein Velp: ‘Succesvol Boeren met natuur: ontmoet de praktijk’

vrijdag 07 april 2017
gratis
 
 
 
 

BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming organiseren samen op 7 april op Hogeschool Van Hall-Larenstein Velp (Gld.) de conferentie: ‘Succesvol Boeren met natuur: ontmoet de praktijk’.

Steeds meer boeren én agrarische collectieven zoeken naar manieren om rekening te houden met de natuur. De conferentie geeft praktische antwoorden op het combineren van natuur- en bedrijfsbelang. Ook zal er ruim aandacht zijn voor de vragen waar agrarische collectieven tegen aan lopen bij de uitvoering van het agrarisch natuur-en landschapsbeheer.

Natuur-inclusieve landbouw vormt de toekomst voor economisch gezonde boerenbedrijven in een natuurrijk landschap. Toewerken naar deze vorm van landbouw is de beste manier om het verlies aan natuur op het platteland tegen te gaan. Op de conferentie Succesvol Boeren met natuur: ontmoet de praktijk delen pioniers hun ervaringen met vak- en branchegenoten.

Ook wordt de winnaar van de Gouden Grutto bekend gemaakt; dé prijs voor natuurvriendelijke landbouw. De prijs wordt uitgereikt door Cees Veerman.

De conferentie bestaat uit presentaties en workshops door boeren die succesvolle oplossingen hebben op het gebied van bedrijfsvoering en natuur. Hoe verander je raaigrasweide in bloemrijker grasland? Welke maatregelen kan je treffen voor patrijzen op akkerland? In deze workshops gaan boeren en andere experts in op vragen die onder veel boeren leven; zowel praktisch als bedrijfsmatig. Natuurvriendelijke producten worden gepresenteerd en het verhaal erachter gedeeld met collega’s. Van en met elkaar leren staat centraal.

Deze conferentie is tevens de jaarlijkse ontmoeting van de agrarische collectieven van BoerenNatuur.nl; de landelijke dag Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. In workshops zal aandacht zijn voor beheer- en beleidsmonitoring, de samenwerking met gebiedspartijen en nieuwe ontwikkelingen rondom de uitvoering van het beheer van diverse leefgebieden en de rol van water voor natuur en het boerenbedrijf.

Succesvol Boeren met natuur: ontmoet de praktijk is voor agrarische ondernemers (zoals akkerbouwers, vlees- en melkveehouders) en agrarisch collectieven, maar ook voor professionals uit de agrarische sector en in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Met de conferentie geven Vogelbescherming en BoerenNatuur.nl voorlopers op het gebied van duurzame, natuur-inclusieve landbouw en agrarisch natuur- en landschapsbeheer een podium. Om te inspireren en te laten zien dat meer natuur-inclusieve landbouw geen utopie is maar een haalbare toekomst.

Op www.redderijkeweide.nl vindt u het programma en kunt u zich inschrijven.