< >
Kening
 
 

Abe de Vries: “China koloniseert het Friese platteland”

Nieuws  • 20 januari 2014   
 
 
 
 

In Afrika kopen Chinese bedrijven hele stukken grond op om er voedsel voor de snel groeiende Chinese thuismarkt op te verbouwen. In Friesland gebeurt hetzelfde, maar op een iets andere manier.

Met Chinees geld worden de komende tijd maar liefst vier zuivelfabrieken in Noord-Nederland gebouwd, drie in Heerenveen en een in Assen. Doel is de productie van kaas, babyvoeding en melkpoeder voor China. De grote extra productie ten behoeve van China brengt niet alleen werkgelegenheid met zich mee, maar betekent ook een enorme aanslag op met name de Friese natuur en het Friese landschap.

Het gaat om fabrieken van de A-ware Food Group, Fonterra, Ausnutria Hyproca en Xian Consummate. De bedrijven maken gebruik van de afschaffing van het melkquotum voor veehouders per 1 april 2015. Naar verwachting zal de afschaffing van de productiebeperking leiden tot een productiegroei van 20 tot 30 procent.

De gecombineerde kaas- en kaasrestproductenfabriek die A-ware Food Group en Fonterra in Heerenveen willen bouwen is een resultaat van de joint venture die het Nieuw-Zeelandse zuivelconcern Fonterra in 2005 is aangegaan met de Chinese Shijiazhuang San Lu-groep. Fonterra is de grootste exporteur van zuivelproducten naar China. De beoogde productie in Heerenveen is onder meer 80.000 ton kaas, waarvoor 700 miljoen liter boerderijmelk nodig is. Dat aantal komt overeen met een stijging van de melkproductie in Nederland met circa 8 procent.

Ausnutria Hyproca is voor 51 procent in Chinese handen en heeft al een fabriek in Heerenveen; daar komt mogelijk in 2014 dus een tweede bij. Het bedrijf is verder al eigenaar van Lypack in Leeuwarden, Lyempf in Kampen en Hypocra Dairy in Ommen.

Opvallend is dat lokale en nationale media in Friesland en Nederland louter berichten over de werkgelegenheidseffecten van de Chinese zuiveloverval op Noord-Nederland. In totaal gaat het om een kleine duizend directe en indirecte banen. Onderbelicht blijft de aanslag op landschap en natuur in Noord-Nederland en met name in Friesland. Daar hoor je vreemd genoeg bijna niemand over. Hoeveel kost het ons eigenlijk, al die extra melkproductie voor de Chinese markt?

Het extra zuivel-industriële beslag op de grond zal bijvoorbeeld sterk negatieve en mogelijk onherstelbare gevolgen hebben voor de toch al zeer bedreigde weidevogelstand in Friesland. Ook het veelgeroemde Friese landschap komt in gevaar. Boeren zullen willen uitbreiden en steeds meer lelijke megastallen willen bouwen.

Daarnaast zal de groei in de zuivelsector leiden tot sombere vooruitzichten voor varkens- en kippenhouders. Als de mestproductie in de zuivel fors toeneemt, zal conform de huidige mestwetgeving de mestproductie in andere sectoren van de landbouweconomie evenredig moeten dalen. Gezien de massale investeringen in de zuivel is te voorzien dat er voor deze andere mestproducenten geen plaats meer zal zijn in de Friese herberg, tenzij de mestwetgeving ingrijpend wordt aangepast. En dan ontstaat er weer een milieuprobleem.
Milieudefensie schat de kosten van de zuivelproductiegroei op jaarbasis op 355 miljoen euro. “Deze kosten worden afgewenteld op de maatschappij als de politiek niet ingrijpt,” volgens Jacomijn Pluimers, campagneleider duurzaam voedsel van Milieudefensie.

Kortom: als er niets verandert, wordt Friesland de komende jaren getransformeerd tot een kolonie, een wingewest van China, met veel negatieve gevolgen voor onze provincie. Ook zo benieuwd hoe Friese bestuurders dat gaan uitleggen aan de bevolking?

Abe de Vries, blog op Seedyksterfeartfisk

 
 
 

Abe de Vries: “China koloniseert het Friese platteland”

Nieuws  • 20 januari 2014  • Abe de Vries   
 
 
 
 

In Afrika kopen Chinese bedrijven hele stukken grond op om er voedsel voor de snel groeiende Chinese thuismarkt op te verbouwen. In Friesland gebeurt hetzelfde, maar op een iets andere manier.

Met Chinees geld worden de komende tijd maar liefst vier zuivelfabrieken in Noord-Nederland gebouwd, drie in Heerenveen en een in Assen. Doel is de productie van kaas, babyvoeding en melkpoeder voor China. De grote extra productie ten behoeve van China brengt niet alleen werkgelegenheid met zich mee, maar betekent ook een enorme aanslag op met name de Friese natuur en het Friese landschap.

Het gaat om fabrieken van de A-ware Food Group, Fonterra, Ausnutria Hyproca en Xian Consummate. De bedrijven maken gebruik van de afschaffing van het melkquotum voor veehouders per 1 april 2015. Naar verwachting zal de afschaffing van de productiebeperking leiden tot een productiegroei van 20 tot 30 procent.

De gecombineerde kaas- en kaasrestproductenfabriek die A-ware Food Group en Fonterra in Heerenveen willen bouwen is een resultaat van de joint venture die het Nieuw-Zeelandse zuivelconcern Fonterra in 2005 is aangegaan met de Chinese Shijiazhuang San Lu-groep. Fonterra is de grootste exporteur van zuivelproducten naar China. De beoogde productie in Heerenveen is onder meer 80.000 ton kaas, waarvoor 700 miljoen liter boerderijmelk nodig is. Dat aantal komt overeen met een stijging van de melkproductie in Nederland met circa 8 procent.

Ausnutria Hyproca is voor 51 procent in Chinese handen en heeft al een fabriek in Heerenveen; daar komt mogelijk in 2014 dus een tweede bij. Het bedrijf is verder al eigenaar van Lypack in Leeuwarden, Lyempf in Kampen en Hypocra Dairy in Ommen.

Opvallend is dat lokale en nationale media in Friesland en Nederland louter berichten over de werkgelegenheidseffecten van de Chinese zuiveloverval op Noord-Nederland. In totaal gaat het om een kleine duizend directe en indirecte banen. Onderbelicht blijft de aanslag op landschap en natuur in Noord-Nederland en met name in Friesland. Daar hoor je vreemd genoeg bijna niemand over. Hoeveel kost het ons eigenlijk, al die extra melkproductie voor de Chinese markt?

Het extra zuivel-industriële beslag op de grond zal bijvoorbeeld sterk negatieve en mogelijk onherstelbare gevolgen hebben voor de toch al zeer bedreigde weidevogelstand in Friesland. Ook het veelgeroemde Friese landschap komt in gevaar. Boeren zullen willen uitbreiden en steeds meer lelijke megastallen willen bouwen.

Daarnaast zal de groei in de zuivelsector leiden tot sombere vooruitzichten voor varkens- en kippenhouders. Als de mestproductie in de zuivel fors toeneemt, zal conform de huidige mestwetgeving de mestproductie in andere sectoren van de landbouweconomie evenredig moeten dalen. Gezien de massale investeringen in de zuivel is te voorzien dat er voor deze andere mestproducenten geen plaats meer zal zijn in de Friese herberg, tenzij de mestwetgeving ingrijpend wordt aangepast. En dan ontstaat er weer een milieuprobleem.
Milieudefensie schat de kosten van de zuivelproductiegroei op jaarbasis op 355 miljoen euro. “Deze kosten worden afgewenteld op de maatschappij als de politiek niet ingrijpt,” volgens Jacomijn Pluimers, campagneleider duurzaam voedsel van Milieudefensie.

Kortom: als er niets verandert, wordt Friesland de komende jaren getransformeerd tot een kolonie, een wingewest van China, met veel negatieve gevolgen voor onze provincie. Ook zo benieuwd hoe Friese bestuurders dat gaan uitleggen aan de bevolking?

Abe de Vries, blog op Seedyksterfeartfisk