< >
Kening
 

Abe de Vries (in FD): ‘Ljipfreonlike molke?’

In de Media  • 16 mei 2013   
 
 
 
 

“It Fryske lanskip is net fan de superboeren en net fan FrieslandCampina. It is fan us allegear.”
Lees hier het hele artikel.