< >
Kening
 

Bijeenkomst Biogov

Nieuws  • 6 november 2018   
 
 
 
 

Gister kwam een groep van 25 beleidsmedewerkers, ambtenaren en werknemers van ngo’s uit in totaal 15 landen samen in Raard. De vraag: wanneer de landbouw een transitie zou inzetten naar meer natuur-inclusiviteit, welke kansen en bedreigingen zijn er dan? De ervaringen van de buitenlandse onderzoekers kunnen helpen om op lokaal niveau de verschillende wensen en belangen op elkaar af te stemmen. Eén van de conclusies van het onderzoek is dat boeren, burgers, overheden en belangenorganisaties het nut van een landbouwtransitie inmiddels inzien, maar dat de initiatieven om die transitie mogelijk te maken te gefragmenteerd zijn. Échte successen zijn alleen te behalen als er met grote groepen en organisaties afspraken worden gemaakt. “Alleen kunnen we het niet.”