< >
Kening
 

Boerderij van de Toekomst groeit gestaag

Nieuws  • 15 december 2015   
 
 
 
 

Hoe ziet de boerderij van de toekomst er uit? Welke beslissingen moeten boeren nemen om winstgevend te zijn, rekening houdend met biodiversiteit en het karakteristieke landschap? In opdracht van de Friese Milieu Federatie inventariseerden studenten wat er nodig is voor zo’n boerderij van de toekomst. De resultaten komen samen in een serious computergame. De game wordt onder andere onderdeel van het groene onderwijs van Hogeschool Van Hall Larenstein en het Nordwin College.

Een jaar geleden is, met steun van een brede coalitie, gestart met de ontwikkeling van de game. Hoewel de ontwikkeling gestaag verloopt en er een eerste awardwinnende* versie ligt, blijkt de informatievoorziening vanuit het onderwijs – en het verwerken van die info in een game – een pittig proces. “Data over bodembeheer, mestverwerking, watergebruik, enzovoort is er veel, maar voor geschikte cijfers over biodiversiteit en weidevogels zoeken we andere bronnen”, aldus Froukje Hernamdt, projectleider vanuit de FMF.  “Het WNF en de Vogelbescherming willen daar graag bij helpen. Ook de Dairy Campus zou hiervoor materiaal kunnen aanleveren. De kunst blijft ook een visuele game te maken en niet een soort rekenmodel.”

Op 9 december 2015 organiseerde de FMF een workshop om een volgende inhoudelijke stap te zetten in de ontwikkeling van de game. Onder andere Derek Kuipers was te gast, hij is docent Communication & Multimedia Design aan de NHL en promoveert op het ontwerpen van prototypes van serious games. Kuipers gaf waardevolle input voor een doeltreffende visuele vertaling van de inhoud. “In 2016 willen we de input verwerken en de game laten testen door mbo- en hbo-studenten. Om het spel vervolgens uit te rollen in het onderwijs”, aldus Hernamdt.

Meer info >

*Boerderij van de Toekomst won in 2015 de EBBEY Bio Based Economy Award