< >
Kening
 
 

Boerderij van de Toekomst in de maak

Nieuws  • 9 juli 2015   
 
 
 
 

Op 17 februari werd het project ‘Boerderij van de Toekomst’ gelanceerd. Studenten van het Nordwin College en Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden namen een kijkje op de boerderij van Thom Miedema in Blessum, om te zien hoe een duurzaam boerenbedrijf er in de praktijk uitziet. Dit alles ter inspiratie van de ‘serious game’ die in de maak is.

Bij het project ‘Boerderij van de Toekomst’ werken de Friese Milieu Federatie en Kening fan ‘e Greide aan een computergame waarin het doel is een succesvolle duurzame boerderij te runnen, de boerderij van de toekomst. Spelers van de game worden voor ‘duurzame keuzes’ gesteld die een boer ook in werkelijkheid moet maken. Hoe ga ik om met biodiversiteit, weidevogelbeheer en dierenwelzijn? Laat ik een plasdras ontstaan? Het zijn vragen die aan bod komen in het spel.

Presentatie begin 2016
Studenten van het Nordwin College en Van Hall inventariseerden afgelopen maanden wat er nodig is voor de boerderij van de toekomst. Studenten van Kweekvijver Noord, een leerbedrijf van het Friesland College en Friese Poort, werken op dit moment aan de technische kant van de game. Begin 2016 staat de presentatie van de eerste versie gepland, waarna het spel wordt doorontwikkeld op basis van de laatste inzichten.

Boerderij van de Toekomst krijgt onder meer een rol in het groene onderwijs van Hogeschool Van Hall Larenstein en het Nordwin College. Meer weten? Neem contact op met Froukje Hernamdt (FMF): 058-7600769 of f.hernamdt@friesemilieufederatie.nl.

Een serious game
Is een computerspel voor een pc of gameconsole dat naast ‘vermaak’ een ‘serieuzer’ doel heeft, zoals educatie.

De lancering in de media