< >
Kening
 

Boerderij Vandaag: In bedrijfsmodel moeten boer, koeien, grutto’s en leefbaarheid een kans krijgen

Nieuws  • 7 december 2015   
 
 
 
 

Als het over boeren en weidevogels gaat, lopen de emoties al snel hoog op, zo blijkt uit de reacties op boerderij.nl naar aanleiding van het artikel van Theunis Piersma in de Volkskrant van 7 november jongstleden. Het is dan niet altijd makkelijk om feiten en fabels van elkaar te scheiden. Laten we ons daarom beperken tot de feiten, gebaseerd op twaalf jaar demografisch grutto-onderzoek in Zuidwest Friesland. Ons studiegebied is 10.000 hectare groot en representatief voor de betere weidevogelgebieden in Nederland, met een mix van melkveehouders die enthousiast aan agrarisch natuurbeheer meedoen (maar daar geen boodschap aan hebben), prachtige weidevogelreservaten en reservaten waar geen weidevogel meer zit.

Lees het volledige artikel uit de Boerderij Vandaag van vrijdag 4 december 2015.