< >
Kening
 

Boeren met ontzag

Nieuws  • 22 februari 2017   
 
 
 
 

‘Het rijk geïllustreerde boekje ‘Boeren met Ontzag’ is een drieluik, dat in het kort laat zien:  (1) waar we als boer en samenleving met landbouw uit de bocht zin gevlogen, (2) welke gezonde grenzen daarbij zijn over-­‐ schreden en (3) wat de perspectieven zijn als we die grenzen in acht nemen. Het boekje wil een spiegel voorhouden, roept op tot serieuze bezinning en daagt uit tot het nemen van moedige besluiten.

Door zijn ervaringen als planmaker en pionier op de familieboerderij, alsmede door bezoeken aan uiteenlopende boeren-­‐ bedrijven, weet de auteur dat er volop perspectief is voor zorgzaam boeren. Boer en bodem komen daarbij weer op adem met een rijke biodiversiteit als vanzelfsprekende opbrengst. Het boekje spitst zich toe op akkerbouw en melkveehouderij, samen goed voor twee derde van het landgebruik in ons land. ‘Boeren met Ontzag’ is allereerst gericht op mensen die in en rond de landbouw werkzaam zijn. Eind november is het boekje verspreid onder 25.000 lezers van het tijdschrift ‘Boerderij’. De inhoud leent zich ook prima voor toepassing binnen het groene onderwijs. Breder gezien: niet iedereen is boer, maar iedereen eet. De boodschap daagt in feite elke lezer uit tot bezinning op de eigen positie en verantwoordelijkheid: hoe kunnen we het boeren in onze omgeving mogelijk maken om binnen gezonde grenzen te werken?

Reacties van boeren:
 Als boerenzoon die opgroeide op een gemengd bedrijf is het een herkenbaar en boeiend verhaal.
Minder boeren en leegloop van het platteland baren inderdaad grote zorgen.
 Mijn welgemeende compliment! Het boekje is inspirerend van begin tot eind. Het raakt niet alleen
de kern van de zaak, maar biedt ook oplossingsrichtingen. Dat je het juist nú onder mijn aandacht
hebt gebracht, vind ik wel heel bijzonder. Het helpt mij precies op het goede moment om het bedrijf
vol vertrouwen verder te ontwikkelen.
 Ik ben blij dat je het boekje hebt geschreven. Het laat duidelijk zien dat het erkennen van ons
‘niet weten’ de basis is voor een gezonde landbouw. Ook toont het dat er géén vrijheid kan zijn
zónder verantwoordelijkheid.
 Boeiend om te lezen en mooi in beeld gebracht! ‘Boeren met ontzag’ is zeker een waardevolle
bijdrage om boeren moed in te spreken. Moed en vertrouwen zijn dingen die ik persoonlijk óók als
cruciaal zie voor verandering.
 Met veel genoegen uw pamflet gelezen: een inspirerende tekst, met veel wijsheid opgesteld. Ik
deel uw mening dat verantwoorde landbouw begint en eindigt bij de bodem.
 Het boekje dat vandaag bij ons op de mat viel, heeft ons enorm aangesproken: zeer boeiend en
zeker waar.
 Proficiat met uw uitgave, het zet echt tot nadenken: terecht wijst u een andere richting aan.
 Dank voor de prachtige publicatie! De timing voor het verschijnen is bijzonder. We hebben de
afgelopen dagen heel wat zienswijzen, meningen en rapporten kunnen raadplegen over hoe het nu
verder moet met de veehouderij in Nederland. Ik hoop dat eens zal blijken dat jouw bijdrage een verschil heeft gemaakt!’

Bestellen,informatie en vragen: www.boerenmetontzag.nl

 
 

Boeren met ontzag

Nieuws  • 22 februari 2017  • Kening fan 'e Greide   
 
 
 
 

‘Het rijk geïllustreerde boekje ‘Boeren met Ontzag’ is een drieluik, dat in het kort laat zien:  (1) waar we als boer en samenleving met landbouw uit de bocht zin gevlogen, (2) welke gezonde grenzen daarbij zijn over-­‐ schreden en (3) wat de perspectieven zijn als we die grenzen in acht nemen. Het boekje wil een spiegel voorhouden, roept op tot serieuze bezinning en daagt uit tot het nemen van moedige besluiten.

Door zijn ervaringen als planmaker en pionier op de familieboerderij, alsmede door bezoeken aan uiteenlopende boeren-­‐ bedrijven, weet de auteur dat er volop perspectief is voor zorgzaam boeren. Boer en bodem komen daarbij weer op adem met een rijke biodiversiteit als vanzelfsprekende opbrengst. Het boekje spitst zich toe op akkerbouw en melkveehouderij, samen goed voor twee derde van het landgebruik in ons land. ‘Boeren met Ontzag’ is allereerst gericht op mensen die in en rond de landbouw werkzaam zijn. Eind november is het boekje verspreid onder 25.000 lezers van het tijdschrift ‘Boerderij’. De inhoud leent zich ook prima voor toepassing binnen het groene onderwijs. Breder gezien: niet iedereen is boer, maar iedereen eet. De boodschap daagt in feite elke lezer uit tot bezinning op de eigen positie en verantwoordelijkheid: hoe kunnen we het boeren in onze omgeving mogelijk maken om binnen gezonde grenzen te werken?

Reacties van boeren:
 Als boerenzoon die opgroeide op een gemengd bedrijf is het een herkenbaar en boeiend verhaal.
Minder boeren en leegloop van het platteland baren inderdaad grote zorgen.
 Mijn welgemeende compliment! Het boekje is inspirerend van begin tot eind. Het raakt niet alleen
de kern van de zaak, maar biedt ook oplossingsrichtingen. Dat je het juist nú onder mijn aandacht
hebt gebracht, vind ik wel heel bijzonder. Het helpt mij precies op het goede moment om het bedrijf
vol vertrouwen verder te ontwikkelen.
 Ik ben blij dat je het boekje hebt geschreven. Het laat duidelijk zien dat het erkennen van ons
‘niet weten’ de basis is voor een gezonde landbouw. Ook toont het dat er géén vrijheid kan zijn
zónder verantwoordelijkheid.
 Boeiend om te lezen en mooi in beeld gebracht! ‘Boeren met ontzag’ is zeker een waardevolle
bijdrage om boeren moed in te spreken. Moed en vertrouwen zijn dingen die ik persoonlijk óók als
cruciaal zie voor verandering.
 Met veel genoegen uw pamflet gelezen: een inspirerende tekst, met veel wijsheid opgesteld. Ik
deel uw mening dat verantwoorde landbouw begint en eindigt bij de bodem.
 Het boekje dat vandaag bij ons op de mat viel, heeft ons enorm aangesproken: zeer boeiend en
zeker waar.
 Proficiat met uw uitgave, het zet echt tot nadenken: terecht wijst u een andere richting aan.
 Dank voor de prachtige publicatie! De timing voor het verschijnen is bijzonder. We hebben de
afgelopen dagen heel wat zienswijzen, meningen en rapporten kunnen raadplegen over hoe het nu
verder moet met de veehouderij in Nederland. Ik hoop dat eens zal blijken dat jouw bijdrage een verschil heeft gemaakt!’

Bestellen,informatie en vragen: www.boerenmetontzag.nl