< >
Kening
 

Boeren met weidevogels – samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek

woensdag 10 mei 2017, 13:00
gratis
 
 
 
 

Ter gelegenheid van de inauguratie van Astrid Manhoudt vindt op Van Hall Larenstein het symposium ‘Boeren met weidevogels – samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek’ plaats.

Astrid Manhoudt is lector Weidevogels bij Van Hall Larenstein en bestudeert de weidevogels vanuit de boerenpraktijk. Centraal in het lectoraat staan de verbetering van het weidevogelbeheer in de praktijk, het efficiënt en effectief organiseren van de monitoring en het ontwikkelen van verdienmodellen voor de landbouw. Daarnaast is er al veel kennis beschikbaar over het weidevogelbeheer bij universiteiten, terreinbeheerders maar ook bij de agrarisch collectieven. De onderlinge kennisuitwisseling is vaak beperkt door het ontbreken van een gemeenschappelijke taal, een vertaling naar de praktijk of onderlinge afstemming.

Het lectoraat Weidevogels zet zich in om beheer, inrichting en monitoring voor de bescherming van weidevogels duurzaam en effectief te verankeren in de melkveehouderij, de agrarisch collectieven en het onderwijs door middel van het samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek. Astrid Manhoudt combineert sinds mei 2016 haar functie als beleidsmedewerker BoerenNatuur.nl met die van lector Weidevogels bij Van Hall Larenstein. Hierdoor komen praktijk, onderwijs en onderzoek perfect samen in het lectoraat.

Het programma >

 
 
 

Boeren met weidevogels – samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek

Agenda  • 2 mei 2017   
 
 
 
 

Ter gelegenheid van de inauguratie van Astrid Manhoudt vindt op Van Hall Larenstein het symposium ‘Boeren met weidevogels – samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek’ plaats.

Astrid Manhoudt is lector Weidevogels bij Van Hall Larenstein en bestudeert de weidevogels vanuit de boerenpraktijk. Centraal in het lectoraat staan de verbetering van het weidevogelbeheer in de praktijk, het efficiënt en effectief organiseren van de monitoring en het ontwikkelen van verdienmodellen voor de landbouw. Daarnaast is er al veel kennis beschikbaar over het weidevogelbeheer bij universiteiten, terreinbeheerders maar ook bij de agrarisch collectieven. De onderlinge kennisuitwisseling is vaak beperkt door het ontbreken van een gemeenschappelijke taal, een vertaling naar de praktijk of onderlinge afstemming.

Het lectoraat Weidevogels zet zich in om beheer, inrichting en monitoring voor de bescherming van weidevogels duurzaam en effectief te verankeren in de melkveehouderij, de agrarisch collectieven en het onderwijs door middel van het samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek. Astrid Manhoudt combineert sinds mei 2016 haar functie als beleidsmedewerker BoerenNatuur.nl met die van lector Weidevogels bij Van Hall Larenstein. Hierdoor komen praktijk, onderwijs en onderzoek perfect samen in het lectoraat.

Het programma >