< >
Kening
 

Bonus voor vroege weidegang

Nieuws  • 4 februari 2016   
 
 
 
 

Boeren die hun koeien al vroeg in de wei laten, krijgen een bonus. Dat is slechts één van de maatregelen die staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op 3 februari heeft aangekondigd. Hij zet bijna 30 miljoen euro uit het Europese steunpakket in voor verduurzaming van de melkveehouderij en vitalisering van de varkenssector. Deze verduurzaming wil hij realiseren met extra geld voor weidegang, weidevogelbeheer, betere milieuprestaties en de aanpak van dierziekten. 

Weidegang is goed voor de koeien, maar ook voor de weidevogels. Door half april de koeien al in de wei te laten (en het land niet te maaien) kunnen weidevogels, zoals de grutto, veilig en ongestoord broeden. Doel is komende jaren meer koeien in de wei te krijgen (van 70% naar 80% in 2020).

De varkenssector zet de extra middelen in voor herstructurering en het verbeteren van de marktpositie van varkenshouders. Verder wordt fors geïnvesteerd in hoogwaardige mestverwerking voor zowel de melkvee- als varkenshouderij.

Verbeteren en versterken

Van Dam: “Het geld wordt gebruikt om beide sectoren te verbeteren en te versterken. Zo kan de Nederlandse landbouw zijn concurrentiekracht vergroten door verder in te zetten op duurzaamheid en kwaliteit. Het is belangrijk dat het extra geld nu wordt ingezet voor maatregelen die leiden tot structurele verbeteringen en innovatie in de melkveehouderij en de varkenssector.”

Weidevogelvriendelijke zuivel

Om andere boeren te helpen ook aan vroege weidegang en bescherming van weidevogels te gaan doen, start een kennisproject waarin boeren hun ervaringen delen. De boeren krijgen ook steun als ze hun weidevogelvriendelijke zuivelproducten als onderscheidende producten op de markt brengen. In totaal zet de staatssecretaris €4 miljoen in voor de weidegang.

Bron: Rijksoverheid.nl

De Kamerbrief over verdeling nationale envelop Europese middelen melkvee- en varkenshouderij