< >
Kening
 

Brede coalitie gaat voor vitaal weidevogellandschap rond Idzegea

Nieuws  • 24 juli 2013   
 
 
 
 

PERSBERICHT

Brede coalitie steekt drie ton in verbetering leefomstandigheden weidevogels

De komende twee jaar gaan Skriezekrite (Weidevogelkring) Idzegea, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea (Het Friese Landschap) en Wetterskip (Waterschap) Fryslân aan de slag om de leefomstandigheden van de weidevogels rond Idzegea te verbeteren. Het betreft een gebied van ongeveer 1.000 ha in het Friese merengebied, gelegen tussen de stad Workum en het dorp Heeg. Boeren buigen zich over de mogelijkheden van meer kruidenrijk grasland; er wordt achterstallig onderhoud gepleegd om het landschap opener te maken en er wordt gekeken waar het waterpeil (lokaal) omhoog kan. Provincie Fryslân, Wetterskip Fyslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Stichting Ichtus Gaastmeer hebben een bedrag van € 300.000,- beschikbaar gesteld.

Het project past goed in het weidevogelbeleid van de Provincie Fryslân. De provincie wil het weidevogelbeheer concentreren in zogenaamde weidevogellandschappen. Dit zijn gebieden die landschappelijk geschikt zijn voor weidevogels. Idzegea is een veenweidegebied in het hart van Friesland en ligt in zo’n weidevogellandschap. In Skriezekrite Idzegea werken boeren, reservaatbeheerders en vrijwillige weidevogelbeschermers al jaren samen om de weidevogels in hun reservaten en op het boerenland te beschermen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de weidevogelpopulatie zich redelijk goed handhaaft, tegen de landelijke trend in. Maar om ook in de toekomst het weidevogellandschap geschikt en de weidevogelstand vitaal te houden, zijn verbeteringen nodig op het vlak van landschappelijke openheid, kruidenrijk weidevogelgrasland, waterpeil en – van groot belang – economisch perspectief.

 

Van bomen zagen tot Gruttomelk

De komende jaren worden verruigde rietoevers met opgeschoten bomen onder handen genomen, zodat het landschap weer opener wordt, wat belangrijk is voor weidevogels. En boeren proberen nieuwe technieken uit om de voederwaarde van het kruidenrijk grasland voor hun vee te verbeteren. Zo kunnen ze meer weidevogelgrasland in hun bedrijfsvoering inpassen. In overleg met de boeren en het waterschap gaat men op zoek naar locaties waar het waterpeil omhoog kan. Weidevogelbeheer zou in de toekomst ook interessant moeten zijn voor jonge boeren. Daarom wordt in het project ook op zoek gegaan naar marktkansen voor melk van weidevogelboeren uit Idzegea.

 

Samenwerking

Skriezekrite Idzegea, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea werken samen met Wetterskip Fryslân, het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide (dat de Friese burgerij wil mobiliseren voor de weidevogelzaak), onderzoekers van het Centrum voor ecologische en evolutionaire studies van de Rijksuniversiteit Groningen en het ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga.

Het project maakt deel uit van de Landbouwagenda Zuidwest-Fryslân. Dit is een gezamenlijke agenda van de provincie en de partijen in de regio. De agenda zorgt voor projecten die de agrarische regio en het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân versterken.

 
 

Brede coalitie gaat voor vitaal weidevogellandschap rond Idzegea

Nieuws  • 24 juli 2013   
 
 
 
 

PERSBERICHT

Brede coalitie steekt drie ton in verbetering leefomstandigheden weidevogels

De komende twee jaar gaan Skriezekrite (Weidevogelkring) Idzegea, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea (Het Friese Landschap) en Wetterskip (Waterschap) Fryslân aan de slag om de leefomstandigheden van de weidevogels rond Idzegea te verbeteren. Het betreft een gebied van ongeveer 1.000 ha in het Friese merengebied, gelegen tussen de stad Workum en het dorp Heeg. Boeren buigen zich over de mogelijkheden van meer kruidenrijk grasland; er wordt achterstallig onderhoud gepleegd om het landschap opener te maken en er wordt gekeken waar het waterpeil (lokaal) omhoog kan. Provincie Fryslân, Wetterskip Fyslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Stichting Ichtus Gaastmeer hebben een bedrag van € 300.000,- beschikbaar gesteld.

Het project past goed in het weidevogelbeleid van de Provincie Fryslân. De provincie wil het weidevogelbeheer concentreren in zogenaamde weidevogellandschappen. Dit zijn gebieden die landschappelijk geschikt zijn voor weidevogels. Idzegea is een veenweidegebied in het hart van Friesland en ligt in zo’n weidevogellandschap. In Skriezekrite Idzegea werken boeren, reservaatbeheerders en vrijwillige weidevogelbeschermers al jaren samen om de weidevogels in hun reservaten en op het boerenland te beschermen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de weidevogelpopulatie zich redelijk goed handhaaft, tegen de landelijke trend in. Maar om ook in de toekomst het weidevogellandschap geschikt en de weidevogelstand vitaal te houden, zijn verbeteringen nodig op het vlak van landschappelijke openheid, kruidenrijk weidevogelgrasland, waterpeil en – van groot belang – economisch perspectief.

 

Van bomen zagen tot Gruttomelk

De komende jaren worden verruigde rietoevers met opgeschoten bomen onder handen genomen, zodat het landschap weer opener wordt, wat belangrijk is voor weidevogels. En boeren proberen nieuwe technieken uit om de voederwaarde van het kruidenrijk grasland voor hun vee te verbeteren. Zo kunnen ze meer weidevogelgrasland in hun bedrijfsvoering inpassen. In overleg met de boeren en het waterschap gaat men op zoek naar locaties waar het waterpeil omhoog kan. Weidevogelbeheer zou in de toekomst ook interessant moeten zijn voor jonge boeren. Daarom wordt in het project ook op zoek gegaan naar marktkansen voor melk van weidevogelboeren uit Idzegea.

 

Samenwerking

Skriezekrite Idzegea, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea werken samen met Wetterskip Fryslân, het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide (dat de Friese burgerij wil mobiliseren voor de weidevogelzaak), onderzoekers van het Centrum voor ecologische en evolutionaire studies van de Rijksuniversiteit Groningen en het ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga.

Het project maakt deel uit van de Landbouwagenda Zuidwest-Fryslân. Dit is een gezamenlijke agenda van de provincie en de partijen in de regio. De agenda zorgt voor projecten die de agrarische regio en het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân versterken.