< >
Kening
 
 

Burgerjury en -manifest

Project

 

Waar hechten ‘we’ als burger vooral waarde aan in onze leefomgeving? Hoe belangrijk vinden we dat het weidevogellandschap, met haar kenmerkende biotoop, behouden blijft en zich kan ontwikkelen als onderdeel van een duurzame en economisch rendabele landbouw? En wat hebben we daar voor over? Een burgerjury van Kening fan ‘e Greide bracht het in kaart. De gemêleerde jury bestaat uit tien mensen en vertegenwoordigde de burgers tijdens de ‘burgerjurydagen’ (april 2013) in Natuurmuseum Fryslân. De leden bespraken met experts de stellingen die eerder tijdens streeksessie in de provincie aan bod waren gekomen. De conclusies vormden een burgermanifest dat mede de koers van Kening fan ‘e Greide bepaalt. Het manifest is aangeboden aan de Friese gedeputeerde Johannes Kramer.

Links

De burgerjuryleden

De mening van Friese burgers over landschappelijke waarden in kaart brengen en vertolken. 2013 - heden Wim Hiemstra ETC