< >
Kening
 

Burgerjury: ‘Werk samen om cultuurlandschap de ruimte te geven’

Nieuws  • 2 mei 2013   
 
 
 
 

Dinsdagavond 23 april presenteerde de burgerjury van Kening fan ‘e Greide haar burgermanifest voor behoud en beheer van het weidevogellandschap. Het manifest kwam tot stand na bijeenkomsten in de provincie en een openbare stemming die de meest aansprekende ideeën aanwees. Op de avond, omlijst door ‘fûgelpoezy’ en muziek van Piter Wilkens, kreeg Gedeputeerde Johannes Kramer het eerste exemplaar uitgereikt. Een manifest van een “goed getimed initiatief”, aldus Kramer.

De tienkoppige burgerjury is van mening dat cultuurlandschap meer ruimte moet krijgen. Daarvoor roept het op tot daadkracht, snelheid en vooral samenwerking.

Zes ideeën, zes oproepen
Centraal in het document (hier in te zien) staan de zes meest gekozen ideeën voor behoud en beheer van het landschap en zijn biotoop. Uitgewerkt en verdeeld over de dimensies die Kening fan ‘e Greide hanteert: ecologie, economie en sociaal-cultureel. Aan ieder idee is een boodschap gekoppeld, gericht aan een specifieke groep.

Het stelligst roept het panel op tot gebiedsgericht samenwerken van boeren, burgers, natuurliefhebbers, ambtenaren en wetenschappers. Op specifiek het onderwijs wordt een appèl gedaan om in lespakketten, naast de economische, ook de ecologische waarde van landbouw te benadrukken. Verder roept de jury op tot belonen van weidevogelvriendelijk boeren, een voorlopersrol van Fryslân in Europa wat betreft biodivers landgebruik (vul Brussel’s ‘vergroeningseis’ in), het leren werken met flexibel waterpeil en bemesting met vaste mest.

Gedeputeerde Kramer zei blij te zijn met het manifest en het project in het algemeen. Zoals het panel ook aanbeveelt, moeten we met z’n allen opkomen voor ons landschap. Alleen de Provincie kan het niet, volgens Kramer. De gedeputeerde noemde Kening fan ‘e Greide goed getimed, vooral nu Brussel een vergroeningseis van de landbouw (inclusief vergoedingen) heeft opgesteld.

Oer de Wjuk & Piter Wilkens’ Skriezeliet
De avond werd omlijst door ‘fûgelpoezy’ en muziek. Tresoar gaf Eppie Dam de opdracht om Fryslân’s mooiste vogelpoëzie bij elkaar te brengen. Met hulp van Sjoerd Wymenga slaagde dat in de vorm van een prachtige poëziebundel met 159 gedichten: ‘Oer de Wjuk’. Uitgegeven door Bornmeer en geïllustreerd door Lienke Boot. Leerlingen van het Beyers Naudé droegen vier gedichten voor. Oer de Wjuk is te bestellen via tresoar.nl of bornmeer.nl.

Daarnaast werd het goed gevulde atrium getrakteerd op een optreden van Piter Wilkens. De Friese troubadour bracht voor het eerst het ‘Skriezeliet’ ten gehore, dat geschreven is door Eppie Dam.

Over een half jaar inventariseert de burgerjury hoe de keten heeft gereageerd op het burgermanifest. Momenteel beraden de juryleden zich over welke organisaties zij de komende weken het manifest persoonlijk zullen overhandigen.

“Duurzaam én rendabel boeren kán”
Mooie afsluiting van de debatavond op 23 april waren de woorden van Klaas Oevering, boer uit Idzegea. Met zo’n veertig agrariërs, verenigd in Skriezekrite Idzegea, weet hij weidevogelvriendelijk te boeren: “Ik beheer nu biodiverser land waar de koe – die gezonder graast – de boer én weidevogel blij van worden. Duurzaam én rendabel boeren kan, vrij gemakkelijk zelfs.” Meer over Skriezekrite Idzegea