< >
Kening
 

Celebrate diversity!

Nieuws  • 9 juli 2015   
 
 
 
 

Er is afgelopen tijd veel gebeurd rondom Kening fan ‘e Greide, dat inmiddels ook bekend wordt als King of the Meadows. Heel mooi, want die spilfunctie is nu net onze kracht. Het netwerkinitiatief is steeds meer aanjager van allerlei innovatieve projecten en activiteiten. Op economisch, ecologisch, cultureel en educatief gebied. En allemaal samenkomend rond de vraag: Wat willen én kunnen we met ons weidelandschap? Hoe zorgen we ervoor dat we (bio)diversiteit kunnen (her)beleven. En vieren! Met 2018, het jaar waarin Leeuwarden en Fryslân culturele hoofdstad van Europa zijn, als mooie mijlpaal. Let’s celebrate diversity is het motto. Together. Samen. Tegearre.

Tegearre de diversiteit vieren is mooi. En belangrijk. Maar om dat ook voor de toekomst veilig te stellen, moeten we met de hele keten stappen maken. Stappen waarmee we bijvoorbeeld concrete oplossingen vinden voor toepassing van natuurinclusieve landbouw. Maar ook voor onderwijsprogramma’s, waarin biodiversiteit nog vaak onderbelicht is. Belangrijke pijler onder het initiatief blijft de wetenschap, maar bovenal de betrokkenheid van enthousiaste mensen en organisaties. Steeds meer. Een prachtig iets.

075-Low-Res-KeningGreide-Pakhuis-Zwijger

Ook merken we dat steeds meer mensen, media, boeren en organisaties van buiten Fryslân meedenken én helpen. Zo stond Kening in maart op de Natuurtop in Soesterberg, verzorgde het een maand later een avondvullend programma in een vol Pakhuis De Zwijger te Amsterdam en presenteerden we op diverse plekken in Nederland het initiatief, het proces en de ideeën die er leven.

Uiteindelijk is de bedoeling dat we heel Europa mee krijgen. Te beginnen op de grutto-trekroute. En daar zijn we nu al druk mee. In februari reisde een Kening-delegatie mee met het onderzoeksteam van Theunis Piersma, om in Spanje en Portugal contacten te leggen met boeren, wetenschappers, kunstenaars en natuurbeschermers. Ook documentairemaker Thom Verheul ging mee, met een mooie Fryslân DOK als resultaat.

Voor de grutto’s in Fryslân verliep 2015 minder goed. Door de muizenplaag in de winter zijn er meer predators, zoals roofvogels en marterachtigen, dan normaal. Weidevogeleieren en kuikens zijn een gewilde prooi voor deze beesten. Op de grutto-volgsite beschrijft Rob Buiter hoe de grutto heeft moeten lijden dit jaar. Een schrale troost was de verkiezing van de Kening fan ‘e Greide (de vogel) tot ‘Vogel des Vaderlands’.

_E5B8473
Tot meer vrolijkheid stemmen de activiteiten die op stapel staan voor de komende maanden. Zo is volgende week het laatste deel van het – nu al geslaagde – drieluik VoedselKeten. Na een fantastisch diner in het Natuurmuseum, begin maart, was het in juni tijd voor een nadere kennismaking met elkaar én de herkomst van ons voedsel op de boerderij. Centraal stond de vraag hoe we samen de Friese voedselketen logischer en slimmer kunnen inrichten. Met zeven enthousiaste boeren, een mooie (en jonge) groep mensen én een heerlijk weertje waren alle ingrediënten aanwezig voor een inspirerende middag en avond. En dat werd het. Met festival Welcome to the Village organiseren we komende week het slotstuk.

 

Verder op korte termijn:

Dit zijn de activiteiten die zo goed als zeker zijn. Maar waarschijnlijk zijn het er meer. Houd daarom de berichtgeving in de gaten.

Graag oant sjen!