< >
Kening

Commons & Collectives

Project

 

Sinds 1 januari 2016 kent Nederland gebiedscollectieven voor agrarisch natuurbeheer. Ze zouden moeten zorgen voor een natuurlijker boerenland en minder administratieve rompslomp. Boeren, waterschappen, natuurorganisaties en provincies werken samen. Maar een grote groep wordt vergeten: burgers, de mienskip. Hoe kunnen burgers boeren helpen bij natuur- en landschapsbeheer? Staan boeren hier voor open? En hoe kan de lokale overheid meer ruimte bieden aan gebiedsgericht samenwerken? Kunnen we een effectieve methodiek voor burgerinzet in boerenland ontwikkelen? Het zijn actuele vragen die centraal staan in dit project. Antwoorden worden onder andere gevonden tijdens debatavonden en bijeenkomsten in het buitengebied.

Kracht van de Mienskip belichten en methoden voor burgerinzet vergelijken om lokale overheden via ‘policy learning platforms’ te kunnen adviseren over gebiedsgericht samenwerken. 2015 - heden. Wim Hiemstra Dutch Farm Experience