< >
Kening
 

Dagstelling: ‘Omslag landbouw onontkoombaar’

In de Media  • 23 oktober 2014   
 
 
 
 

De dagstelling in de Leeuwarder Courant van 23 oktober 2014: Een fundamentele omslag in de landbouw is onontkoombaar.

Uit de berichtgeving over het einde van de Europese melkquotering blijkt wederom dat de reguliere en machtige landbouwsector volledig en alweer langdurig het spoor bijster is. Het is natuurlijk al lange tijd bekend dat op de dichtbevolkte ‘postzegel’ Nederland en dus ook Fryslân het mestoverschot een gigantisch probleem is. Voor de bodem, voor de lucht, voor het (grond)water, voor het landschap en dus ook voor mens, dier en plant. Bijna niemand van links tot rechts, die daar structureel iets aan wil veranderen. Lees hier het hele artikel