< >
Kening
 

“De kwaliteit van het weidelandschap is niet vanzelfsprekend”

Nieuws  • 22 januari 2013   
 
 

Directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie:

Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie praat met even grote stelligheid als bevlogenheid. Hij heeft zich een doel gesteld. Als directeur van de koepelorganisatie van natuur en milieuorganisaties in Fryslân wil hij alle leden meekrijgen in de omslag die nodig is voor behoud van het weidelandschap. “Onlangs kwam uit een enquête naar de beleving van het (cultuur)landschap naar voren dat wij dat landschap ‘normaal’ vinden. Maar het is niet normaal! Hoe komt het dat wij niet zien dat het niet vanzelfsprekend is dat het Fryslân de mooiste provincie van Nederland is en dat er wel wat moet gebeuren om dat in stand te houden.

Sinds kort zit Van der Werf bij het zogenaamde Olterterp-overleg. Hierin praten de Friese terreinbeheerders en vogelbeschermers, samen met boeren en jagers over beheersmaatregelen voor de bescherming van weidevogels. Anderhalf jaar geleden tekenden zij een intentieverklaring. “Positief”, vindt Van der Werf. “Maar niet voldoende. Het gaat om veel meer dan de weidevogels. Het gaat om hoe wij met cultuurlandschappen omgaan. Dat wil ik graag vanuit Kening fan ‘e Greide inbrengen.”

De Kening fan ‘e greide kijkt breder, benadrukt Van der Werf. “Het gaat niet om de grutto, maar om waar hij voor staat. Het gaat om onze identiteit, onze wie wij willen zijn. Willen we het weidelandschap behouden, dan hebben we iedereen nodig: de politiek, dorpen, bedrijven, het publiek. Er is een mentaliteitsverandering nodig.” De directeur van de Friese Milieu Federatie ziet het als zijn persoonlijke opgave zo veel mogelijk partijen te verleiden om vanuit een ander perspectief naar het weidelandschap te kijken. “Ja, ik vind dit belangrijk. De natuur staat op het spel.”

Als koepelorganisatie heeft de Friese Milieu Federatie mogelijkheden om een wezenlijke bijdrage aan Kening fan ‘e greide te leveren. “Wij kunnen namens onze leden lobbyen bij de politiek om invloed uit te oefenen op het beleid. Maar we kunnen als beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij ook aanvragen indienen voor financiering. .” De winst van de Kening fan ‘e greide is volgens Van der Werf dat alles samenkomt: natuur, cultuur, economie. Het noodzakelijke offensief voor de biodiversiteit van het weideland kan daardoor vanuit veel verschillende invalshoeken worden ingezet. En de boodschap kan wat hem betreft niet op genoeg manieren worden uitgedragen. “Wil het landschap perspectief houden, dan moet het roer om.”