< >
Kening
 

Debatavond april: ‘special edition’

dinsdag 23 april 2013
gratis
 
 

Evenement: Debatavond april ‘special edition’
Datum: 23-04-2013
Tijd: 20:00 tot 22:00
Locatie: Atrium Natuurmuseum Fryslan (Leeuwarden)

Hieronder het programma van deze speciale editie.

Programma
20.00 Welkom met update Kening fan ’e greide door Klaas Sietse Spoelstra
20.05 Toelichting burgerjuryproces door Wim Hiemstra
20.15 Uitspraak burgerjury
20.45 Aanbieding uitspraak aan gedeputeerde Johannes Kramer
21.00 Intermezzo onder leiding van Jelle Krol (Tresoar)
i. Aanbieding boek ‘Oer de Wjuk’
ii. Voordracht door Hindrik Boonstra (‘Eksternêst’ en ‘Fûgelstront’)
en Doutsen Dotinga (‘Tolve einepykjes’ en ‘Gloarjedei’)
iii. Skriezeliet door Piter Wilkens
21.30 Debat over uitspraak burgerjury
22.00 Afsluiting