< >
Kening
 

Debatavond 26 november: Heeft biodivers boeren economische perspectief?

gratis
 
 
 
 

Op dinsdag 26 november organiseert burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide een nieuwe debatavond. Het is de opmaat voor een nieuw seizoen met activiteiten, discussies en ideeën over de toekomst van het weidelandschap. Centraal op 26 november staat de vraag wat het economisch perspectief is van een ‘biodivers’ zuivelbedrijf. Een actueel thema. In het atrium van Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden belichten vier sprekers het thema vanuit hun eigen invalshoek.

Hessel Agema, weidevogelboer: Biodivers boeren in de praktijk
Om 20.00 uur opent initiatiefleider Klaas Sietse Spoelstra met korte update over Kening fan ‘e Greide. Daarna vertelt Hessel Agema, ‘weidevogelboer’ van Stichting Skalsumer Natuurbeheer, over hoe hij zijn bedrijf runt vanuit een biodiverse basis. Welke consequenties heeft een kruidenrijk grasland? En wat betekent een wisselend waterpeil concreet voor je bedrijfsvoering? Ook gaat Agema in op de, vanuit zijn optiek, nog onbenutte kansen voor zuivelbedrijven.

Jeltje van der Meer (RuG): Waarom niet méér weidevogelvriendelijke boerenbedrijven?
Maar waarom kiezen niet méér boeren voor een weidevogelvriendelijke bedrijfsvoering? Stimuleert onze samenleving, naast een intensieve, ook andere vormen van bedrijfsvoering? En is dat terecht? Jeltje van der Meer, hoogleraar accounting en control aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaat hierop in.

Rick Hoksbergen (Alfa): Wat zeggen de cijfers?
Ook Rick Hoksbergen van Alfa accountants bekijkt het thema vanuit cijfermatige hoek. Hoksbergen (Buitenpost) startte zijn loopbaan als zelfstandig melkveehouder, werd in 2005 bedrijfskundig adviseur en is sinds 2011 Alfa’s directeur Agro voor het cluster Fryslân. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende studiegroepen binnen de melkveehouderij. Onlangs deed hij met de Wageningen Universiteit onderzoek naar het belang van buffercapaciteit voor melkveehouders. Deze avond gaat Hoksbergen onder meer in op de vraag hoe een biodiverse en optimale bedrijfsvoering samengaan.

Catharinus Wierda (specialist duurzame zuivel): Is er markt voor biodiverse zuivel?
Ook Catharinus Wierda, ‘expeditieleider’ duurzame zuivel, belicht een onderwerp dat veel boeren bezighoudt: Hoe kunnen we, liefst zonder subsidie, een biodiverse bedrijfsvoering bekostigen? Is er bijvoorbeeld markt voor zuivel van kruidenrijk grasland? Hoe kun je de retailer helpen met het vermarkten ervan? En wie neemt het voortouw in het hele proces?

Afsluitend is er van 21.30 tot 22.00 uur een open debat onder leiding van Klaas Sietse Spoelstra. De debatavond start om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Evenement: Debatavond 26 november: Heeft biodivers boeren economische perspectief?
Datum: 26-11-2013
Tijd: 20:00 tot 22:00
Locatie: Natuurmuseum Fryslan, Leeuwarden

 
 

Debatavond 26 november: Heeft biodivers boeren economische perspectief?

Agenda  • 18 november 2013   
 
 
 
 

Op dinsdag 26 november organiseert burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide een nieuwe debatavond. Het is de opmaat voor een nieuw seizoen met activiteiten, discussies en ideeën over de toekomst van het weidelandschap. Centraal op 26 november staat de vraag wat het economisch perspectief is van een ‘biodivers’ zuivelbedrijf. Een actueel thema. In het atrium van Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden belichten vier sprekers het thema vanuit hun eigen invalshoek.

Hessel Agema, weidevogelboer: Biodivers boeren in de praktijk
Om 20.00 uur opent initiatiefleider Klaas Sietse Spoelstra met korte update over Kening fan ‘e Greide. Daarna vertelt Hessel Agema, ‘weidevogelboer’ van Stichting Skalsumer Natuurbeheer, over hoe hij zijn bedrijf runt vanuit een biodiverse basis. Welke consequenties heeft een kruidenrijk grasland? En wat betekent een wisselend waterpeil concreet voor je bedrijfsvoering? Ook gaat Agema in op de, vanuit zijn optiek, nog onbenutte kansen voor zuivelbedrijven.

Jeltje van der Meer (RuG): Waarom niet méér weidevogelvriendelijke boerenbedrijven?
Maar waarom kiezen niet méér boeren voor een weidevogelvriendelijke bedrijfsvoering? Stimuleert onze samenleving, naast een intensieve, ook andere vormen van bedrijfsvoering? En is dat terecht? Jeltje van der Meer, hoogleraar accounting en control aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaat hierop in.

Rick Hoksbergen (Alfa): Wat zeggen de cijfers?
Ook Rick Hoksbergen van Alfa accountants bekijkt het thema vanuit cijfermatige hoek. Hoksbergen (Buitenpost) startte zijn loopbaan als zelfstandig melkveehouder, werd in 2005 bedrijfskundig adviseur en is sinds 2011 Alfa’s directeur Agro voor het cluster Fryslân. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende studiegroepen binnen de melkveehouderij. Onlangs deed hij met de Wageningen Universiteit onderzoek naar het belang van buffercapaciteit voor melkveehouders. Deze avond gaat Hoksbergen onder meer in op de vraag hoe een biodiverse en optimale bedrijfsvoering samengaan.

Catharinus Wierda (specialist duurzame zuivel): Is er markt voor biodiverse zuivel?
Ook Catharinus Wierda, ‘expeditieleider’ duurzame zuivel, belicht een onderwerp dat veel boeren bezighoudt: Hoe kunnen we, liefst zonder subsidie, een biodiverse bedrijfsvoering bekostigen? Is er bijvoorbeeld markt voor zuivel van kruidenrijk grasland? Hoe kun je de retailer helpen met het vermarkten ervan? En wie neemt het voortouw in het hele proces?

Afsluitend is er van 21.30 tot 22.00 uur een open debat onder leiding van Klaas Sietse Spoelstra. De debatavond start om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Evenement: Debatavond 26 november: Heeft biodivers boeren economische perspectief?
Datum: 26-11-2013
Tijd: 20:00 tot 22:00
Locatie: Natuurmuseum Fryslan, Leeuwarden