< >
Kening
 

Een koe is geen ding

Nieuws  • 29 juni 2015   
 
 
 
 

Frits van der Schans, senioradviseur bij Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), waarschuwt in het juninummer van Veeteelt dat de melkveesector op minder krediet kan rekenen van de consument als het door blijft gaan met forse schaalvergroting

‘De melkveehouderij verzakelijkt. De koe wordt in de melkveesector gezien als een ding en dat is een kwalijke ontwikkeling. Daardoor ontstaat maatschappelijke weerstand’, zegt Van der Schans. ‘Het is een ontwikkeling die we drie jaar geleden al zagen aankomen. De maatschappelijk gewaardeerde melkveehouderij is de dupe van de bestuurlijke impasse en brutale collega’s.’

Expert in Zembla

Van der Schans werd als expert in het tv-programma Zembla opgevoerd. Daarin werden de melkveehouderij en weidegang kritisch onder de loep genomen. ‘Als over enkele jaren minder dan 50 procent van de koeien in de wei loopt, dan krijgt de sector daar last van’, aldus Van der Schans. ‘De weidegangpremie is te laag, de zuivelsector moet daarin meer differentiëren. Maak er een staffel in, dat prikkelt.’

Lees het hele interview met Frits van der Schans in het juninummer van Veeteelt dat vandaag bij de Nederlandse lezers in de bus valt.

Bron: Veeteelt.nl