< >
Kening
 

Eerste resultaten Friese Burgerpanel van Partoer en Kening fan ‘e Greide

Nieuws  • 1 april 2014   
 
 
 
 

Fries BurgerpanelkleinFriese Burger wil best betalen voor landschap via koopgedrag

Tot nu toe hebben 934 mensen de enquête van het Fries Burgerpanel over landschap ingevuld. Het burgerpanel is een initiatief van Partoer, bureau voor sociaaleconomische vraagstukken in Fryslân, en een samenwerking met Kening fan ‘e Greide. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat inwoners van Fryslân zich erg betrokken voelen bij het Friese landschap.

Zo geeft meer dan 90% van de respondenten aan dat zij het belangrijk vinden hoe het Friese landschap zich in de toekomst ontwikkelt. Ook is de bereidheid om wat extra geld uit te geven aan landschap groot. Meer dan driekwart van de respondenten zou iets meer willen besteden aan een pak melk als deze geproduceerd is door een melkveehouderij die extra zorg besteedt aan biodiversiteit en landschap. De definitieve en meer uitgebreide uitkomsten van de enquête worden binnenkort gepubliceerd.