< >
Kening
 
 

Ek Aventoer yn Noardeast

Nieuws  • 9 juli 2015   
 
 
 
 

Dit voorjaar gingen meer dan 1.000 kinderen op Aventoer by de Boer. Onder leiding van Pyke Kroes leerden 45 klassen het Friese landschap én hun vogels kennen. Eerst in de klas, daarna op het land bij één van de 23 deelnemende boeren. Voor het eerst op avontuur gingen groepen 7 en 8 van basisscholen in Noordoost Fryslân. In het coulisse- en terpenlandschap deden zij mee aan een pilot.

In Zuidwest is Aventoer by de Boer onderdeel van het natuur- en milieueducatie-aanbod (NME). Basisscholen konden zich hierdoor al vroeg opgeven voor een lesprogramma. In mei gingen er uiteindelijk 32 klassen, goed voor 766 kinderen, op bezoek bij 11 boeren.

De opkomst in het midden van de provincie was minder groot. Daar gingen twee klassen op onderzoek uit. Pyke legt uit: “Dit deel van Fryslân kent nog geen vast NME-aanbod. Wel zijn basisscholen in dit gebied door ons benaderd. Maar wat tegenwerkte was de late CITO-toets dit jaar, in combinatie met de korte periode – vanwege de late weidevogels – waarin we het programma konden aanbieden.”

Weide- én erfvogels
In Noordoost Fryslân een ander beeld. Daar verwelkomden 11 enthousiaste boeren, verspreid over Ferwerderadiel, Dongeradiel, Kollumerland c.s., Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, ieder een klas. Onder leiding van een vogelkenner gingen leerlingen het land in. Onderdeel van de pilot, en daardoor nieuw, waren opdrachten over vogels rondom de boerderij. Zoals de boerenzwaluw en de kerkuil. In de Wâlden hoorden daar ook de gekraagde roodstaart en de spotvogel bij. Behalve over dieren, leerden de kinderen ook over de coulissen en de terpen die het landschap hun karakter geven.

Bijzonder, volgens Pyke, is het verschil in kennis en interesse bij de kinderen. “Er waren kinderen bij die heel weinig wisten van vogels en natuur in het algemeen. Waar in andere groepen leerlingen rustig het stokje van de vogelkenner overnamen, door hun klasgenootjes alvast te vertellen welke vogels ze zagen.”

Op weidevogelsafari
Leerlingen van CBS De Claercamp uit Gerkesklooster gingen op een heuse safari bij boer en dorpsgenoot Klaas Spriensma. Niet te voet, maar per bus gingen ze het veld in. Er was veel nieuw leven te ontdekken: een tureluur van nog geen tien dagen oud, een jonge kievit, een ree met een jong en op het erf een nest pasgeboren poesjes. Maar… dat het niet altijd peis en vree is op het land, werd duidelijk toen boer Spriensma een schedel van een ree tevoorschijn haalde.

Volgend voorjaar een nieuw Aventoer by de Boer!