< >
Kening
 

Fruithoven voor de Spotvogel

Nieuws  • 13 december 2021   
 
 
 
 

Afgelopen weekend werden 23 nieuwe fruithoven aangeplant in de Greidhoeke tijdens onze actie voor de spotvogel en andere biodiversiteit van de hoogstamfruitboomgaard. 91 historische hoogstamfruitbomen gecombineerd met kleinfruit gingen de klei in! Het weidegebied hier houden we graag open voor de weidevogels, maar op erven en in tuinen van de Greidhoeke is ruimte voor zulke boomgaard-biotopen.

De spotvogel is één van de dieren die hiervan kan profiteren. Deze vogel houdt van een combinatie van struweel (struiken), hogere bomen en openheid. Je vindt ze daarom vaak op groene boerenerven. In de Greidhoeke is een hoogstamfruitboomgaard gecombineerd met een windsingel zo’n plek waar de spotvogel zich fijn voelt. Veel van deze plekken zijn verdwenen. De spotvogel staat op de rode lijst. We weten niet precies waarom, maar een reden zou kunnen zijn dat beschikbaarheid van leefgebied is afgenomen.

Daarom steekt Kening, in samenwerking met PUUR de Greidhoeke, Natuerkoöperaasje Baarderadiel, Ecosystem Restoration Camps en Landschapsbeheer Friesland de handen uit de mouwen! En dit is nog maar het begin, in totaal willen we minsten 50 fruithoven realiseren en ook zullen we de hoven in de komende jaren optimaliseren voor biodiversiteit.

Dit project is mogelijk gemaakt door steun van Deltaplan Biodiversiteitsherstel. En vindt plaats in het kader van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland. Met biologische bomen en kleinfruit van Kwekerij & Theetuin de Baggelhof, De Vrolijke Noot en Vruchtboomkwekerij Auke Kleefstra.  Blijf ons volgen voor het vervolg van dit project én andere projecten!

Bekijk de prachtige foto’s van dit weekend (de meeste van de hand van Marcel van Kammen) hier: