< >
Kening
 

Fryslân DOK: Melk en stront

Nieuws  • 16 maart 2015   
 
 
 
 

tekst: NPO

In 1984 werd in Europa de superheffing vastgesteld. Onder invloed van de eerdere landbouwcommissaris Sicco Mansholt hadden de boeren jarenlang geleefd met melk zoveel als ze wilden. Europa nam alles af. Resultaat, geweldige koelruimtes vol boter die ze niet kwijt konden. Dat moest anders en de superheffing was een feit. Teveel melk, dan moest je een boete betalen. Het quotum werd bepaald door hoeveel grond je bezat. De Superheffing, dat quotum, dat verdwijnt op 1 april. Dik 30 jaar heeft dit systeem gewerkt, maar de laatste tien jaar al niet meer. De wereldmarkt vraagt om meer melk en melkproducten en de boer wil graag vrije ondernemer zijn. Maar nu is de vraag, wat gaan de Friese boeren doen. Investeren in meer koeien of eerst even afwachten. En de overheid heeft weer beperkende maatregels gesteld in de vorm van milieuzaken, waarbij de goede afvoer van mest het grootste probleem is. De verwachting is dat er 20 tot 30% meer gemolken zal worden in Fryslân. Maar de stemming is nogal wisselend, erin knallen of wachten, elk boerenbedrijf is anders. We praten hierover met boeren, Friesland Campina commissaris Sjoerd Galema, boerin Sita van Keimpema, investerende boeren Wienia in Oostrum, voorzichtige natuurboer Klaas Oevering, europarlementair/boer Huitema en de oude strijder van de CBTB Pé Miedema.

Bekijk de documentaire met onder andere Klaas Oevering.