< >
Kening
 

‘Op naar een beter jaar’

Blog  • 15 december 2015  • Klaas Oevering, melkveehouder Idzegea   
 
 
 
 

Ondanks dat er ‘buiten’ het veld een aantal hele goede ontwikkelingen gaande is, stemt de situatie ín het veld nog niet tot blijdschap. Zeker niet bij mij. De weidevogelnesten gingen dit jaar grotendeels verloren door de enorme hoeveelheid predatoren, een gevolg van de muizenplaag die ons land teisterde in de voorgaande herfst en winter. En op 1 april werd ook nog eens het melkquotum afgeschaft, al moest de staatssecretaris al snel ingrijpen om de enorme toename van de mest(fosfaat)productie te beteugelen.

Jammer genoeg is het nieuwe (mest)beleid erg gericht op voerefficiëntie, waardoor vooral de grote intensieve boerenbedrijven (met een hoge productie van eigen land) goed uit de bus komen. Dit gaat onherroepelijk ten koste van boeren die bewust een stukje productie laten liggen door te werken met uitgestelde maaidata, hogere waterpeilen en weidegang. De vernieuwende initiatieven voor een beter verdienmodel voor de biodiverse boer – zoals het Boerengilde en de pilot met het Wereld Natuur Fonds, Friesland Campina en de Rabobank – hebben tot nu toe nog niet voldoende perspectief opgeleverd om een biodiverse boer aan een concurrerend verdienmodel te helpen.

Dan het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) dat per 1 januari 2016 ingaat. Helaas bleef er gedurende de onderhandelingsperiode weinig over van de beloofde flexibiliteit, verminderde bureaucratie en controles. Evenals het vertrouwen in de beheerders zoals bij de start gemeld. Voor de voorzitter van de Friese collectieven, Thom Miedema, genoeg reden om op te stappen.

Op naar een beter jaar!

Klaas Oevering, melkveehouder Idzegea

Foto: de boeren van Het Boerengilde, Klaas Oevering staat als tweede van rechts.