< >
Kening
 

Geslaagde afsluiter van het seizoen

Nieuws  • 26 juni 2013   
 
 
 
 

Tekst: Marjolijn Zuidema

18 juni j.l. vond de laatste debatavond van het seizoen plaats. Speciale gast in het Natuurmuseum was LTO-voorzitter Albert Jan Maat. Voorafgaand werd een middagdebat georganiseerd, samen met Duurzaam Fryslan 2040.

Dat duurzame landbouw een ‘hot item’ is illustreerde Klaas Sietse Spoelstra in zijn openingswoord tijdens het middagprogramma: Campina verfraaide onlangs haar pak boerenlandmelk met een kievit, de Vogelbescherming startte de campagne ‘Red de rijke weide’ en er is volop discussie rondom het naderende melkquotum. Net als rondom het rapport van de Rli, over het zogenaamde fiasco van natuurbeheer door boeren.

Het debat dat volgde ging onder meer over het integreren of differentiëren van de verschillende soorten Nederlandse landschappen (wat is het beste idee?) en de vraag of bij financiering voor verantwoorde landbouw het zwaartepunt bij de markt of de overheid moet liggen.

Veel vragen voor LTO-voorzitter
Voor aanvang van het avonddebat, in het goed gevulde atrium (zo’n 70 mensen) gaven Klaas Oevering en Theunis Piersma een update van Kening fan ‘e Greide als project en als vogel in het land. Over beide waren de boer en bioloog positief gestemd. Volgens Piersma kan het een mooi gruttojaar worden, mits beheerders van de reservaten het maaien van hun land uitstellen tot eind juni.

Daarna was het dan de beurt aan Albert Jan Maat. Net als voorgaande ‘special guests’ kreeg Maat scherpe vragen voorgeschoteld. De LTO-directeur benadrukte dat Nederland relatieve voorloper is wat betreft verduurzaming van de land- en tuinbouw én innovaties in die branche. Als voorbeeld noemde hij de Nederlandse kippen die meer ruimte krijgen, terwijl in Brazilië een soort superplofkip wordt gefokt. Uiteraard kwam ook het rapport over agrarisch natuurbeheer en het einde van het melkquotum naar voren. Volgens Maat zal de wereldbevolking binnen één generatie zo veel groeien, dat we meer moeten produceren met minder grondstoffen.

Indrukwekkende muzikale intermezzo
Voor de pauze was het tijd voor een muzikaal intermezzo, verzorgd door Sytse Pruiksma en Nynke Laverman. Samen speelden ze drie nummers van hun nieuwe cd. Een daarvan werd opgenomen met de inmiddels overleden Tsjebbe Hettinga. Zo stil het was tijdens hun optreden, zo daverend was het applaus na afloop.

Na een korte pauze ging het debat verder. Er kwamen veel vragen uit de zaal. Tegen het eind van de avond gingen zelfs bijna alle handen omhoog. Helaas was er niet de tijd alle mensen aan het woord te laten. Maar velen konden na afloop, tijdens de afsluitende borrel, alsnog hun kwesties voorleggen aan de gastspreker.  Een zeer geslaagde avond, vond ook de LTO-directeur die met een exemplaar van het burgermanifest in zijn hand het Natuurmuseum verliet. We zijn benieuwd hoe hij denkt over de ideeën die daarin geopperd worden.