< >
Kening
 

Greidhoeke goes Onderwijs volop in actie

Nieuws  • 22 mei 2017   
 
 
 
 

Vanuit een eigen onderzoeksvraag hebben leerlingen van de vier betrokken Gearhing scholen bij
het Greidhoeke goes Onderwijs project de afgelopen weken ervaringen opgedaan in de natuur. Al
deze opgedane kennis is nu omgezet in kunstzinnige werken die op 24, 30 en 31 mei
tentoongesteld worden. “Prachtige werken die we graag laten zien, maar dat neemt niet weg dat
het onderzoeksproces zelf de belangrijkste ervaring biedt aan de leerlingen,” vertelt Keunstwurk
projectleider Julia van Bohemen.

Op 1 maart ging het tweejarige project Greidhoeke goes Onderwijs van start met een inspiratie
ochtend vol workshops en een collegetour met als gast weidevogelprofessor Theunis Piersma.
Leerlingen van vier Friese basisscholen in de Greidhoeke volgen de grutto op zijn trektocht door
Europa. De grutto is de metafoor voor de trekkende mens op zoek naar een duurzame en
aantrekkelijke woonomgeving. Leerlingen worden zich bewust van zowel hun eigen leefomgeving als
de omgeving en de cultuur van anderen. De grutto legt de verbinding en daaruit volgt voldoende stof
om onderzoek naar te doen.

Leerlingen van de scholen uit Wommels, Baard, Itens en Winsum startten hiermee door het stellen
van de meest kritische vragen een Piersma en zetten deze kennis afgelopen weken om in
daadkrachtig onderzoek. Een eigen geformuleerde onderzoeksvraag was het uitgangspunt, zoals:
Waarom is een skries niet bang voor tractors?, Waarom leggen alle vogels verschillende eieren?,
waarom is er zoveel aandacht voor de skries?, en Wat kunnen wij doen om de skries te helpen?

Presentaties van het werk
Onderzoekend leren doe je niet alleen vanuit de boeken, dus gingen leerlingen de afgelopen weken
ook echt de natuur in. Ze deden een ontdek-circuit in het weiland, bezochten vogelkijkhutten en
boerenerven, spotten greidevogels, zaaiden bijenlinten en vogelexperts kwamen in de klas.

Deze kennis en ervaring werden ingezet om hun onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden en daar
vervolgens op kunstzinnige wijze uiting aan te geven. De presentaties ervan zijn eind deze maand.

Skriezelied
Ondertussen schrijven alle leerlingen ook mee met het Skriezelied dat door musicus Wiebe Kaspers
samen met de kinderen samengesteld wordt tot een heuse popsong. Samen met de grote
Greidhoeke goes Onderwijs film zal dit ten gehore worden gebracht op het Greidhoeke Festival op 9
september. Daarvoor, om precies te zijn op dinsdag 18 juli, zwaaien de leerlingen de grutto’s uit die
ze wekenlang gevolgd hebben, om ze volgend jaar weer te verwelkomen. Ook dat uitzwaaimoment
zal een bijzondere activiteit worden.

Meer weten over dit project?
Leerlingen maken regelmatig een Greidhoeke goes Onderwijs-journaal.

Presentaties van de projecten op de scholen:
24 mei – Baard, De Stjelp 16.30-17.30
24 mei – Winsum, It Bynt 11.15-12.15
30 mei – Wommels, De Opslach 17.00-18.00
31 mei – Itens, De Romte 13.00-14.00