< >
Kening

Greidhoeke goes onderwijs

Project

 

Vier kleine plattelandsscholen slaan de handen ineen en maken zich hard voor een vernieuwde onderwijsvorm. Met een groots project over de bedreigde grutto en het gebrek aan biodiversiteit in het Greidhoeke landschap brengen ze de werkvorm in de praktijk.

De grutto is een aansprekende vogel in de Greidhoeke, al weten we ook dat het hier niet zo goed mee gaat. Leerlingen volgen de reis van de grutto naar Friesland en terug, daarmee onderzoeken zij niet alleen de leefomgeving van de grutto, maar ook de diversiteit in natuur en cultuur. Talentontwikkeling speelt hierbij een grote rol. Het project van de vier scholen van Gearhing Onderwijsteam 7 in Littenseradiel bestaat uit de scholen: De Romte te Itens, de Opslach te Wommels, de Stjelp te Baard en it Bynt te Winsum in samenwerking met  onder andere Cultuur Kwartier Sneek, NHL/Lectoraat Taalgebruik en Leren, LF2018, Kening fan ‘e Greide, IVN Instituut voor natuuronderwijs en duurzaamheid en Keunstwurk.

Met een groots project over de bedreigde grutto. www.greidhoekeot7.nl