< >
Kening
 

Groningse boeren doen samen met Staatsbosbeheer ervaring op met natuurinclusieve landbouw

Nieuws  • 23 augustus 2018   
 
 

Zes pachters, provincie Groningen, Werkgroep Grauwe Kiekendief, Rijksuniversiteit Groningen en Staatsbosbeheer werken samen aan het stimuleren en faciliteren van meer natuurinclusieve landbouw. Dat is een duurzame vorm van landbouw, die meer biodiversiteit combineert met een rendabele bedrijfsvoering. In de Westeresch bij Vlagtwedde in het oosten van Groningen heeft Staatsbosbeheer 75 hectare in pacht uitgegeven aan 6 boeren uit de streek.

In de Westeresch zijn meer percelen gekomen waar meer verschillende gewassen worden geteeld. Het levert naast meer biodiversiteit een mooi cultuurhistorisch divers landschap op. De afgelopen week is er op ongeveer 25 hectare geoogst. Het gaat vooral om de tarwesoorten, maar ook de veldbonen zijn door het warme weer al van het land. De boekweit volgt over een paar weken. Niet alles wordt geoogst; de wintervoedselveldjes blijven staan voor insecten en andere dieren.

Staatsbosbeheer wil graag meer pachters ondersteunen die gemotiveerd zijn om hun eigen bedrijf natuurinclusief te maken maar daarvoor onvoldoende grond hebben.