< >
Kening
 

Het Grote Grutto Theater in Natuurmuseum Fryslân – update

Nieuws  • 19 januari 2018   
 
 
 
 

Tijdens het Culturele Hoofdstadjaar is er veel in Leeuwarden en omgeving te doen. Eén van de eerste activiteiten is Het Grote Grutto Theater in het Natuurmuseum Fryslân. Een bijzonder project over onze nationale vogel de grutto in samenwerking met Kening fan ‘e Greide en onder regie van theatermaker Theun Mosk. Nog niet eerder werden installatie, tentoonstelling en theater gecombineerd tot één grote beleving. Het Grote Grutto Theater is te zien van 26 januari tot en met 2 september 2018 en maakt deel uit van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Het Grote Grutto Theater is een theatrale beleving die je veertig minuten lang meeneemt in de wereld van de grutto. Je kruipt in zijn huid en ziet de wereld door zijn ogen. Aan de hand van de seizoenen maak je één jaar uit een gruttoleven mee. Het atrium van het Natuurmuseum is daarvoor onherkenbaar veranderd in een groot houten nest. In dit nest zijn een tiental kleine ruimtes waar bezoekers verschillende ervaringen kunnen opdoen. De zintuigen worden daarbij op scherp gezet.

Een verhaal over biodiversiteit

Net als in een voorstelling is er een duidelijke tijdlijn in Het Grote Grutto Theater met een begin, een einde en een theatrale opbouw. Eenmaal in de ruimte is er echter de vrijheid om zelf je volgorde te kiezen en te bepalen hoelang je bij een installatie blijft kijken. Maar er wordt ook een verhaal verteld, een verhaal over biodiversiteit en over de positie van de weidevogels, in het bijzonder de grutto. Het is een speelse mix van inhoud, beleving en ervaring.

Speciaal ontworpen en geschreven

De regie is gedaan door Theun Mosk. Mosk maakt installaties, maar vooral ontwerpen voor theater, opera, dans en tentoonstellingen. Zijn werk is veelal op het Oerol festival te zien en hij werkt voor gezelschappen als het Nederlands Dans Theater, Theater Rotterdam en De Nationale Opera. Mosk werkt veel samen met Boukje Schweigman, Marcus Azzini, Robert Wilson, Jetse Batelaan en Paul Koek. Voor deze installatie heeft hij samen met vormgever Johan Nijhoff het concept ontwikkeld, waarbij Nijhoff voor de visuele laag zorgde. Speciaal voor Het Grote Grutto Theater heeft schrijver Simon van de Geest (bekend van het kinderboek Spinder) teksten geschreven. Componist Sytze Pruiksma zorgde voor een landschap aan geluiden.

Betrokken en enthousiaste doeners

Het Grote Grutto Theater is een samenwerking met Kening fan ‘e Greide. Dit burgerinitiatief vraagt aandacht voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap en al het leven en werk daarin en omheen, dus ook voor onze weidevogels. Het is een club van betrokken en enthousiaste doeners die samen kiezen voor een nieuwe, multidisciplinaire aanpak om de toekomst van het weidelandschap aan de kaak én veilig te stellen. Voor meer informatie: www.kening.frl.

Anita Andriessen Prijs

Samen met de opening van Het Grote Grutto Theater wordt bekend gemaakt hoe Kening fan ’e Greide de in 2017 verkregen Anita Andriessen Prijs gaat besteden. Alle basisscholen in Fryslân krijgen begin april het boek Pykje Fjouwer en Kuikentje Vier van Lida Dijkstra en Ina Hallemans, samen met de Amalia box, overhandigd. In de Amalia box zit Pykje Fjouwer en alle weidevogelactiviteiten voor de basisscholen in Fryslân in 2018.  

Eén van de pijlers van Kening fan ‘e Greide is educatie.  Door kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met de natuur in de eigen leefomgeving, deze te ervaren en ervan te genieten, wordt mede de basis gelegd voor het belang van de biodiversiteit en de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân.

Opening

Het Grote Grutto Theater is te zien van 26 januari tot en met 2 september 2018. De opening van Het Grote Grutto Theater vindt plaats op donderdag 25 januari om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur).