< >
Kening
 

De Grutto in de Fryske Top 100?

Nieuws  • 14 december 2017   
 
 
 
 

De grutto in de Fryske Top 100? Het zou zomaar kunnen. Kinderen van de vier scholen van Gearhing Onderwijsteam 7 in Littenseradiel hebben samen met zanger Wiebe Kaspers een Friese popsong over de grutto gemaakt: Nim my mei dy mei. Dit in het kader van het onderwijsproject Greidhoeke goes Onderwijs, een project over de grutto en het gebrek aan biodiversiteit in het landschap. Het lied gaat over een jongen die op bed ligt en buiten de grutto hoort roepen. De grutto neemt hem mee op reis, leert hem vliegen…. of was het toch allemaal een droom?

Kinderen hebben meegeschreven aan het lied, het lied ingezongen en uiteraard kon het lied niet zonder een echte videoclip. De kinderen hopen met het lied aandacht te krijgen voor de grutto, een weidevogel waar het niet goed mee gaat. De populatie van de nationale vogel gaat jaarlijks achteruit. Het lied is al met regelmaat te horen op Omrop Fryslân Radio. De volgende stap is de hitlijsten in, de Fryske Top 100. Deze lijst met de 100 meest populaire Friestalige liedjes wordt jaarlijks uitgezonden op Oudejaarsdag bij Omrop Fryslân Radio.

De videoclip;

Stemmen kan nog tot 2 e Kerstdag:

Greidebern ft. Wiebe Kaspers – Nim my mei dy mei via www.FryskeTop100.nl

Greidhoeke goes Onderwijs is een twee jaar durend onderwijsproject van basisschool de Romte in Itens, de Opslach in Wommels, de Stjelp in Baard en it Bynt in Winsum.
Dit in samenwerking met verschillende cultuurinstanties, natuurorganisaties en de mienskip. Meer informatie over het lied of het project Greidhoeke goes Onderwijs is te vinden op www.GreidhoekeOT7.nl.