< >
Kening
 

Heftige, maar vruchtbare laatste streeksessie

Nieuws  • 3 april 2013   
 
 
 
 

Dinsdagavond 2 april was de laatste streeksessie van dit seizoen. Zo’n twintig mensen kwamen in het Natuurmuseum bijeen om zich te buigen over de toekomst van ons weidelandschap.

De introductie vond plaats in de filmzaal. Na een korte uitleg over het verloop van de avond gaf Wim Hiemstra het woord aan zijn stagiaire en Van Hall-studente Marjolijn Zuidema. Zij vertelde hoe Kening fan ‘e Greide is ontstaan en hoe ze er bij betrokken is geraakt. Daarna was het woord aan Sarah Simmelink, een studente van de Universiteit Utrecht die eveneens stage loopt en onderzoek doet naar burgerinitiatieven. Tot slot vertelde Wim zelf meer over het concept ‘burgerjury’.

Kort daarop vertrok men naar het atrium, om zich daar in groepjes te concentreren op de vraag wat het weidelandschap voor hen persoonlijk betekent en wat we kunnen doen om het te behouden. Het gezelschap was met vogelaars, natuurbeschermers, boeren, een student, journalist en actief lid van de Partij voor de Dieren, gemêleerd. En aan voorkennis was geen gebrek.

De gesprekken tijdens de eerste ronde waren daardoor uitgebreid. Zelfs ronde 2 dreigde even in gevaar te komen. Maar na het vormen van nieuwe groepjes ging deze toch van start. Iedereen had zijn/haar ideeën over hoe het tij voor het weidelandschap en de -vogels gekeerd kan worden. Resultaat was een divers geheel aan stellingen. Wat ook bleek toen één van de discussienemers zich genoodzaakt voelde het atrium te verlaten, na een heftige discussie met een andere aanwezige. Een onverwachte wending, al kunnen dergelijke situatie nu eenmaal voorkomen in een open proces als dit.

Inmiddels kijken we terug op een geslaagde reeks streeksessies en zijn de ideeën van alle edities samengevat en gereduceerd tot dertig. Hierop kan iedereen tot woensdag 10 april (12 uur) stemmen.