< >
Kening
 

Tijd om bij te praten! Komt u ook 3 februari?

dinsdag 03 februari 2015
gratis
 
 
 
 

Evenement: Het voorjaar begint, tijd om bij te praten!
Datum: dinsdag 3 februari 2015
Tijd: 20:00 – 22.00 uur
Locatie: Natuurmuseum Fryslan, Schoenmakersperk 2, 8911 EM, Leeuwarden
Het voorjaar begint en dus wordt het hoog tijd bij te praten. Want er gebeurt veel met Kening fan’e Greide. Wat, hoe, wanneer en waarom hoort u vanavond. Verhalen over onderzoek, LWD2018, Boerengilde, over natuurinclusieve ambities, participatie-educatieprogramma’s; ze komen allemaal voorbij. We rekenen op uw komst.

 

PERSBERICHT:

3 februari informatieavond Kening fan ‘e Greide:

Terugblikken en vooruitkijken

Dinsdagavond 3 februari luidt Kening fan ‘e Greide het voorjaar in met een nieuwe informatieavond. In het atrium van Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden kijken initiatiefleiders en aanwezigen terug op 2014 en vooruit naar 2015. Met een doorkijkje naar 2018, wanneer Kening fan ‘e Greide (als King of the Meadows) onderdeel is van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Volgens de initiatiefnemers is het hoog tijd om bij te praten. Want er gebeurt veel met het initiatief en de gelieerde projecten. Wat, hoe, wanneer en waarom wordt deze avond uit de doeken gedaan.

Wetenschap, innovatie en verbeelding
Om 20.00 uur opent initiatiefleider Klaas Sietse Spoelstra de avond, waarna onderzoeker Jos Hooijmeijer (Rijksuniversiteit Groningen) vertelt over zijn expeditie in Afrikaanse overwinteringsgebieden van de grutto. Naast wetenschap, zijn burgerparticipatie, verbeelding (sociaal-cultureel) en innovatie (economie & educatie) nog altijd belangrijke thema’s binnen Kening fan ‘e Greide. Mooi voorbeelden van – aan Kening gelieerde – innovatieve projecten zijn Het Boerengilde en Tjolk (zuivel met duurzame Boerengildemelk). Catharinus Wierda praat het publiek hierover bij. Wim Hiemstra vertelt op zijn beurt waarom Kening fan ‘e Greide een ‘samenwerkingsinitiatief’ is en blijft. Klaas Sietse Spoelstra geeft daarna inzicht in de ontwikkelingen rondom natuurinclusieve landbouw. Tenslotte doet muzikant/componist Sytze Pruiksma uit de doeken wat de (LWD2018-)plannen zijn binnen het thema ‘verbeelding’.

Omstreeks 21.00 uur is het tijd voor muziek. Ook draagt schrijfster Aggie van der Meer een column voor. Na deze intermezzo wordt in drie groepen feedback gevraagd op de initiatieven en plannen, om even voor tienen af te sluiten met een terugkoppeling van het besprokene.
Om 19.30 uur gaan de deuren van het atrium open. De toegang is gratis.