< >
Kening
 

Het voorjaar is begonnen: Let’s celebrate diversity!

Nieuws  • 4 februari 2015   
 
 
 
 

Eerste bijeenkomst in 2015 goed bezocht

Dinsdag 3 februari luidde King of the Meadows (yes, we gaan internationaal!) het voorjaar in. Er kwamen zo’n 150 mensen af op de officieuze aftrap van de lente in het Natuurmuseum. Wederom een prachtige opkomst, een prachtige ambiance én een mooie avond, zo mogen we opmaken uit de reacties.

Na muziek van Sytze Pruiksma, praatte Klaas Sietse Spoelstra de aanwezigen bij over wat er gebeurt, op stapel staat en waar we het voor doen. Daarna ging de microfoon rond en vertelden initiatiefnemers en betrokkenen over hun rol in het steeds groter wordende geheel van King of the Meadows. Voor de meeste bezoekers inmiddels bekende gezichten. Want, zo besefte Klaas Sietse na zijn ronde langs de velden: “Eigenlijk is nog niemand afgehaakt sinds de start in 2012. Er sluiten alleen maar mensen aan. Mooi om te zien.”

Gearbox

Terugkerend fenomeen bij sessies van King of the Meadows is de Innovation Gearbox. Vier radertjes verbeelden in één oogopslag de aanjagende en verbindende rol van het initiatief. Verdeeld over de thema’s van de gearbox (kennis, innovatie en verbeelding) gingen de aanwezigen na een uurtje uiteen. In drie groepen werd feedback gevraagd op de plannen, gebrainstormd en informatie uitgewisseld. Een vruchtbare kruisbestuiving.

Reacties op een rijtje

In twee uurtjes kan enorm veel aangehaald en geopperd worden, dat bleek wel dinsdagavond. Hieronder een greep uit de quotes, ideeën en reacties van aanwezigen, verdeeld over de drie hoofdthema’s van King of the Meadows.

Kennis (Wetenschap & Feiten)

 • Bastiaan Blaauw is druk met de doorontwikkeling van het online grutto-volgprogramma. Hiervoor werkt hij samen met Theunis Piersma. De trekvogelecoloog volgt met zijn team grutto’s op hun jaarlijkse tocht van Afrika/Zuid-Europa naar het Noorden.
 • Pieter van der Werff (Nordwin College) benadrukt het belang van jongeren in het proces: “En nu de jonge boeren nog. Er zijn er genoeg met een hart voor weidevogels weet ik uit de praktijk.”
 • Dat voor verandering draagvlak onder jongen mensen belangrijk is, beaamt ook Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie. “Dat begint al bij kinderen. Niet voor niets willen we educatieprogramma ‘Op aventoer by de boer’ een vervolg geven. Doel is om in 2018 het programma provinciebreed in te zetten. Daarbij zullen de kinderen nog meer tijd in het veld of weiland doorbrengen en bij de boer op het erf. Ook zijn we bezig met een game.”
 • Gerk Koopmans, directeur Natuurmuseum en daarmee ‘huisbaas’ van King of the Meadows, heeft eveneens grootse plannen. In 2018 zal het atrium van zijn museum omgetoverd worden tot een uitvergroot weideland, compleet met enorme grassprieten, insecten en natuurlijk grutto’s. “Kinderen leren er dat een biodiverse bodem voorwaarde is voor een rijke natuur”, aldus Gerk.

Innovatie & Spin-off

 • King of the Meadows zoekt manieren om natuurinclusieve landbouw aantrekkelijker te maken. Essentieel is het creëren van rendabele alternatieven op intensivering. Het Living Lab-project (spin-off King of the Meadows) geeft hieraan richting. Lees hier meer.
 • Skriezekrite Idzegea blijft een mooi voorbeeld van hoe het óók kan. De gruttokring in Zuidwest-Friesland boekt volgens initiatiefnemer Klaas Oevering nog altijd progressie. Zo is afgelopen jaar op diverse plaatsen waterpeil omhoog geschroefd en kwamen er nieuwe stukken plasdras. “Tien jaar geleden hadden we dit niet durven hopen”, aldus Klaas, zelf één van de circa veertig veehouders binnen Skriezekrite. Net als veel andere boeren hebben Klaas en zijn collega’s op dit moment veel last van muizen op hun land. Ze maken van de nood een deugd door kapotte stukken te voorzien van kruidenrijk zaaisel.
 • Het gaat goed met de verkoop van Tjolk. De melk in Tjolk komt van boeren van Het Boerengilde, die hun koeien laten grazen op weidevogelvriendelijke weide in Zuidwest-Friesland. Het product opereert weliswaar nog in een nichemarkt, maar heeft de ambitie door te groeien tot een landelijk bekend merk. Met de sponsoring van Jillert Anema’s marathonschaatsploeg is de eerste stap gezet.
 • Het Wereld Natuur Fonds is kortgeleden een samenwerking gestart met FrieslandCampina en de Rabobank. Doel is bevordering van de biodiversiteit op Nederlands weideland. Meer info lees je hier.
 • Wim Hiemstra liet zich ontvallen dat er een nieuw burgermanifest in de maak is!

Inspiratie & Verbeelding

 • De voorbereidingen voor het reizende festival op de route van de grutto starten deze maand. Te beginnen in het Spaanse Sevilla. “Doel is eerst een breed netwerk op te bouwen van mensen die hun talent of professie (willen) verbinden met de thematiek van King of the Meadows. Van muzikanten tot wetenschappers. Van schrijvers tot onderwijzers”, aldus Jan Willem van Kruyssen, producer van LWD2018’s Spring Fever, waarvan King of the Meadows onderdeel is. “We zoeken daar ook mienskippen die met ons aan de slag willen gaan”, vult Wim Hiemstra aan.
 • Muzikant Sytze Pruiksma gaat in 2018 een vogelsymfonie leiden: maar liefst zeventig Friese fanfarekorpsen bedienen een duizendkoppig publiek, ergens in het Friese land, met een dansgroep er voor.
 • Yvonne de Beer organiseert een ‘eetfeest’ voor jonge boeren, jongeren die bewust met voedsel omgaan (Youth Food Movement) en festivalgangers. Door samen te eten, het land op te gaan en afsluitend te feesten op festival Welcome to the Village (Groene Ster) stimuleren we het nadenken over de gevolgen van ons voedsel.
 • Tot de verbeelding sprak ook de column van Aggie van der Meer. Lees ‘m hier.
 • Wat ook tot de verbeelding moet gaan spreken is de nieuwe website van King of the Meadows, die momenteel door BWH Ontwerpers en Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar wordt gemaakt. ‘Celebrating diversity’ is volgens communicatieman Kees Terwisscha van Scheltinga de rode draad. Maar ook de drie thema’s uit de gearbox en de opschaling van regionaal naar landelijk en Europees zullen een plek krijgen.