< >
Kening
 

Hoogleraren reageren op Annie Schreijer

In de Media  • 26 augustus 2015   
 
 
 
 

Henk Folmer en Jeltsje van der Meer-Kooistra, hoogleraren Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, reageren in het Friesch Dagblad van 25 augustus op CDA-Europarlementariër Annie Schreijer. Volgens de Groningse professoren deugt onder andere de ‘bewijsvoering’ van de volksvertegenwoordiger van geen kant. Volgens hen maakt Schreijer-Pierik zich bewust of onbewust schuldig aan misleiding door te stellen dat de daling van het aantal weidevogels niet aan de melkveehouderij ligt. Annie Schreijer geeft hierbij als reden op dat ook het aantal melkkoeien de afgelopen periode is gedaald. Volgens haar moet daarom de daling van het aantal weidevogels andere oorzaken hebben dan de intensieve melkveehouderij. Folmer en van der Meer weerleggen dit in hun opiniestuk.

Het gehele artikel is hier te lezen.

Het opinieartikel van Annie Schreijer houdt de gemoederen bezig, eerder reageerde Kees de Pater, hoofd afdeling communicatie Vogelbescherming Nederland, ook al met een ingezonden stuk. Dat artikel is hier terug te lezen.