< >
Kening
 

InspiratieBIJeenkomst – Silence of the Bees

woensdag 25 mei 2016, 16:00
gratis
 
 
 
 

In april 2015 vond de aftrap plaats van het LWD2018-project Silence of the Bees. Een project dat, net als ‘Kening fan ‘e Greide’, geïnspireerd is op de relatie tussen bio- en culturele diversiteit. Waar Kening zich richt op biodiversiteit in boerenland, focust Silence of the Bees zich op bijen en hun leefomgeving. Silence of the Bees wil inhoudelijke kennis over de bijen op een laagdrempelige en inspirerende manier bij een breed publiek onder de aandacht brengen. Op woensdag 25 mei organiseert Silence of the Bees een InspiratieBIJeenkomst waarbij het publiek geprikkeld wordt om na te denken over haar eigen bijdrage aan het welzijn van de bijen.

Aandacht voor bijensterfte

Wereldwijd slinken bijenpopulaties drastisch. Voor Silence of the Bees werken (inter)nationale kunstenaars en onderzoekscentra, verenigingen van bijenhouders, gemeenten, boeren en scholen samen om aandacht te vragen voor de bij. Resultaten zijn bijvriendelijke gemeenten, veranderingen in landbouwprocessen, kunstwerken, installaties, composities, festivals en meer.

InspiratieBIJeenkomst

Op 25 mei 2016 van 16.00 tot 22.00 uur vindt er een InspiratieBIJeenkomst van Silence of the Bees plaats in poppodium Neushoorn in Leeuwarden. Er zijn workshops, presentaties, lezingen, poëzie, muziek en men kan het prototype van een Beehive Hotel gemaakt door studenten van de opleiding Go-Creatie van de NHL bekijken. Beehive hotel is een tijdelijke slaap- en of rustplek voor mensen die gaan voor een unieke ervaring middenin de natuur of op een festival. Het hotel zal ook te zien zijn tijdens de Open Imkerijdag op 9 juli bij De Kruidhof in Buitenpost en op Welcome to the Village op 15,16 en 17 juli.

Het gaat in eerste instantie om een bijzondere ervaring met als onderliggend doel bewustwording creëren, aandacht vragen voor de bij en mensen bewegen om deze insecten te zien als belangrijke partner in de samenleving.

Iedereen die interesse heeft in deze bijeenkomst is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

De toegang is gratis en wij stellen het op prijs als u de uitnodiging binnen uw netwerk verder kunt verspreiden.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van Silence of the Bees via de Facebookpagina.

 
 
 

InspiratieBIJeenkomst – Silence of the Bees

Agenda  • 24 mei 2016   
 
 
 
 

In april 2015 vond de aftrap plaats van het LWD2018-project Silence of the Bees. Een project dat, net als ‘Kening fan ‘e Greide’, geïnspireerd is op de relatie tussen bio- en culturele diversiteit. Waar Kening zich richt op biodiversiteit in boerenland, focust Silence of the Bees zich op bijen en hun leefomgeving. Silence of the Bees wil inhoudelijke kennis over de bijen op een laagdrempelige en inspirerende manier bij een breed publiek onder de aandacht brengen. Op woensdag 25 mei organiseert Silence of the Bees een InspiratieBIJeenkomst waarbij het publiek geprikkeld wordt om na te denken over haar eigen bijdrage aan het welzijn van de bijen.

Aandacht voor bijensterfte

Wereldwijd slinken bijenpopulaties drastisch. Voor Silence of the Bees werken (inter)nationale kunstenaars en onderzoekscentra, verenigingen van bijenhouders, gemeenten, boeren en scholen samen om aandacht te vragen voor de bij. Resultaten zijn bijvriendelijke gemeenten, veranderingen in landbouwprocessen, kunstwerken, installaties, composities, festivals en meer.

InspiratieBIJeenkomst

Op 25 mei 2016 van 16.00 tot 22.00 uur vindt er een InspiratieBIJeenkomst van Silence of the Bees plaats in poppodium Neushoorn in Leeuwarden. Er zijn workshops, presentaties, lezingen, poëzie, muziek en men kan het prototype van een Beehive Hotel gemaakt door studenten van de opleiding Go-Creatie van de NHL bekijken. Beehive hotel is een tijdelijke slaap- en of rustplek voor mensen die gaan voor een unieke ervaring middenin de natuur of op een festival. Het hotel zal ook te zien zijn tijdens de Open Imkerijdag op 9 juli bij De Kruidhof in Buitenpost en op Welcome to the Village op 15,16 en 17 juli.

Het gaat in eerste instantie om een bijzondere ervaring met als onderliggend doel bewustwording creëren, aandacht vragen voor de bij en mensen bewegen om deze insecten te zien als belangrijke partner in de samenleving.

Iedereen die interesse heeft in deze bijeenkomst is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

De toegang is gratis en wij stellen het op prijs als u de uitnodiging binnen uw netwerk verder kunt verspreiden.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van Silence of the Bees via de Facebookpagina.