< >
Kening
 

Inspirerend gesprek tussen studenten VHL en Professor Tittonell

Nieuws  • 8 mei 2014   
 
 
 
 

Prof. dr. ir. Pablo Tittonell was op 23 april te gast op Hogeschool VHL tijdens de vierde bijeenkomst in de reeks ‘Het boerenbedrijf in evenwicht’, georganiseerd door het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit (KBB) in samenwerking met Nordwin College en Kening fan ‘e Greide. Na zijn inspirerende verhaal over ‘Ecologisch intensief boeren’ gingen zo’n 50 studenten het gesprek met de Professor aan.

‘We moeten de lokale ecosystemen beter gaan benutten als we de wereldbevolking willen voeden’, zegt Professor Tittonell. We kunnen de manier waarop we onze productieprocessen op dit moment hebben geoptimaliseerd, met intensief gebruik van fossiele (eindige) brandstoffen, namelijk niet vol houden. Daarbij denkt Tittonell dat Nederland vooral een bijdrage zou kunnen leveren aan het wereldvoedsel probleem door haar kennis te delen en zeker niet door een verhoogde voedselproductie voor export. Dé oplossing voor duurzame voedselproductie bestaat in de ogen van Professor Tittonell eigenlijk niet. Zo zegt de Professor bijvoorbeeld: ‘Minder vlees eten is in sommige delen van de wereld zeker een belangrijk aandachtspunt als het gaat om verduurzaming, terwijl mensen in andere delen van de wereld juist meer vlees zouden moeten eten om per dag voldoende calorieën binnen te krijgen’. De agro-ecologische benadering is in zijn ogen wel een hele belangrijke leidraad die wereldwijd kan worden benut. Voor onderdelen van de presentatie van Professor Tittonel klik hier.

Meningen
Dit keer bestond de groep studenten o.a. uit Tuin- & Akkerbouw, Bedrijfskunde & Agribusiness en Diermanagement studenten. Doordat de achtergronden van de studenten behoorlijk verschilden en de groep relatief groot was het gesprek minder op de dagelijkse praktijk gericht dan de voorgaande keren. De studenten waren het er wel over eens dat de consument meer verantwoordelijkheid zou moeten dragen voor het eten op hun bord ligt. Verder denken de studenten dat er meer zou moeten worden samengewerkt door mensen vanuit verschillende beroepsgroepen om landbouw ook op de lange termijn rendabel, duurzaam en optimaal te houden. Zo zouden mensen uit de agrarische sector samen met ecologen en mensen uit de financiële sector veel vaker moeten zoeken naar oplossingen voor de lange termijn. Aan de andere kant merken sommige studenten op dat het wel erg moeilijk is om verandering te weeg te brengen. Ook daarin ligt dus nog een grote uitdaging en wellicht een belangrijke rol voor sociologen en communicatiedeskundigen.

Dit was de laatste bijeenkomst van dit schooljaar, maar zoals ook uit dit verslag blijkt is er nog genoeg te bespreken. Dus wie weet tot volgend schooljaar!

Meer informatie over deze reeks of het KBB? Neem contact op met Desiree Vermeulen