< >
Kening
 

Internationale interesse voor Fries landschap

Nieuws  • 1 oktober 2013   
 
 
 
 

Drie weken lang bogen negentien cursisten, uit vijftien verschillende Afrikaanse en Aziatische landen, zich over de Multi Stakeholder Processen voor Kening fan ‘e Greide. Na een theoriecursus aan de universiteit van Wageningen , kwamen de cursisten op 11 september naar Friesland om het geleerde in praktijk te brengen. De internationale groep interviewde verschillende belangengroepen, bracht verscheidene ideeën in kaart en kwam tot een advies aan Kening fan ‘e Greide. Er was ook voldoende tijd om van het Friese landschap en haar cultuur te genieten.

De cursisten interviewden boeren van Natuurcoöperatie Baarderadiel, boeren van agrarische natuurvereniging Greidhoeke, en medewerkers van Natuurmonumenten, Nijkleaster Jorwert, Boerennatuur, provinsje Fryslân, Plattelânsprojekten, NoardWest Fryslân, Wetterskip Fryslân, Bond van Friese Vogelwachten, Skriezekrite Skrins en Skrok, Dairy Campus en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Tijdens de interviews was er tijd om het weiland in te trekken, molens te bewonderen, overblijfselen van terpen te herkennen en de wind op de dijken te trotseren. De deelnemers verbaasden zich over het groene landschap. Zoveel gras, verbouwen we enkel voedsel voor ons vee? Ze waren onder de indruk van de geavanceerde technologieën in de veehouderijen. Sommigen zouden het liefst enkele Friese koeien meenemen naar eigen land. Nadat een boer, wiens weiland net bewonderd was, de groep vrolijk groette met ‘Goeie!’, werd dit de standaardgroet voor de cursisten.

Conclusies
21 interviews en vele indrukken later, presenteerde de groep op maandag 16 september de bevindingen aan de belangengroepen. Het gezelschap ziet nog onbenutte kansen waarmee Kening fan ‘e Greide aan de slag kan. Zo is de communicatie en het delen van informatie met belanghebbenden belangrijk. Omdat migrerende vogels ook in andere landen een culturele waarde hebben, kunnen internationale banden van betekenis zijn.

De deelnemers zullen de Friese gastvrijheid, het mooie landschap, de mensen en natuurlijk de grutto, niet snel vergeten.

Klik hier voor het rapport.