< >
Kening
 

Invloed van broedgebiedkwaliteit op het vermijden van wegen door nestelende Grutto’s

Nieuws  • 7 april 2015   
 
 
 
 

Door de intensivering van de landbouw is veel broedgebied voor de Grutto verloren gegaan. Om de achteruitgang van de gruttopopulatie te stoppen zijn meer extensief beheerde percelen nodig met kruidenrijk gras en hoge grondwaterstanden (Kentie et al., 2013a). Maar moet je daarbij rekening houden met de aanwezigheid van wegen en paden?

Lees het artikel