< >
Kening
 

Jong volwassenen gaan voor eerlijke en duurzame voedselketen

Nieuws  • 15 december 2015   
 
 
 
 

VoedselKeten is een samenwerking tussen Agrarische Jongeren Friesland, King of the Meadows, festival Welcome to The Village en Youth Food Movement Friesland. Het project richt zich op gezond kritische jong volwassenen (20-35 jaar) die zich, op wat voor manier dan ook, inspannen voor het verbeteren van de voedselketen. VoedselKeten zoekt antwoorden op een groter wordende en ingewikkelde kwestie: de vraag naar logisch, eerlijk, lokaal en/of duurzaam voedsel.
VoedselKeten stelt zich ten doel de voedselketen duurzamer, eerlijker en logischer te maken voor alle schakels in de keten; van producent tot consument. ‘Ketendenken’ of ‘holistisch ((eco)-systeem) denken’ staat dus centraal. Net zoals vragen als; ‘hoe kunnen we samen de voedselketen logischer en slimmer inrichten?’ en ‘wat is de impact van de voedselketen op onze omgeving en is die impact wel wenselijk?’.

Drie bijeenkomsten

In het voorjaar van 2015 werden in Fryslân de eerste drie VoedselKeten-bijeenkomsten georganiseerd. De eerste stond in het teken van kennismaken en ontdekken wat voedsel voor de ander betekent. Tijdens de tweede bijeenkomst werden boeren bezocht. Zij lieten met trots het eigen bedrijf zien. Middenin het land gaf professor Theunis Piersma een lezing over het ecologisch evenwicht en de impact van intensieve landbouw. De derde bijeenkomst vond plaats in ‘het dorp’ van Welcome to the Village. Hierbij stond de zoektocht naar praktische oplossingen centraal. Het op duurzame leest geschoeide festival fungeerde daarbij als podium en laboratorium voor wat er beter zou kunnen in 2016.
De bijeenkomsten hadden stuk voor stuk meerwaarde. De gesprekken en discussies genereerden de energie en ideeën die nodig zijn om samen mooie, betekenisvolle dingen te kunnen doen. Bovendien genereert het platform verbindingen en levert ze een bijdrage aan concrete projecten als Rouwe melkbar 2016, De Streekboer en Koe Janneke.

VoedselKeten 2.0

In 2016 gaan we VoedselKeten 2.0 ontwikkelen. Mede dankzij het budget dat Vogelbescherming Nederland beschikbaar heeft gesteld. De eerste plannen zijn gesmeed, met als belangrijke doelstelling dat we willen ‘oogsten’ uit de groep. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of de deelnemers ook samen concretere (regionale) experimenten willen aangaan en integrale oplossingen willen zoeken vanuit de ketengedachte. Daarbij staat niet maximalisatie, maar optimalisatie centraal. Enkele regionale partijen hebben al aangegeven dit interessant te vinden. Tot snel!