< >
Kening
 

Jonge onderzoekers weten te prikkelen

Nieuws  • 15 december 2015   
 
 
 
 

“Als dieren en insecten niet overleven in het weidelandschap, wat betekent dat dan voor onze leefomgeving? En specifieker: voor onze gezondheid en economie?” vragen grutto-experts Mo Verhoeven (26) en Jelle Loonstra (26) van de Rijksuniversiteit Groningen zich af. “We weten dat niet één groep of sector, maar de hele samenleving verantwoordelijk is. Maar samen verantwoordelijkheid némen, dat blijkt lastig.” Het bracht de promovendi op het idee een debatavond te organiseren op dinsdagavond 10 november in de Leeuwarden Kanselarij. Voorafgaand aan de debatavond interviewde Halbe Hettema (Leeuwarder Courant) beide onderzoekers. Het inspireerde Saskia van Westhreenen tot treffend redactioneel commentaar.

Met de feiten op tafel legden de jonge onderzoekers de circa 170 belangstellenden diverse toekomstscenario’s voor. Ook de anekdotes over hun veldwerk waren even confronterend als prikkelend. Ze riepen veel reactie op, zowel uit de zaal als op de online media. Een greep daaruit in de roulerende afbeeldingen hierboven.