< >
Kening
 

Kening fan ‘e Greide 2.0: voor een rijk landschap

Nieuws  • 10 mei 2019   
 
 
 
 

Het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide is vanaf 2012 actief geweest om het behoud van de grutto en ons weidelandschap aan te jagen. In 2018 is dit bekroond met een programma gekoppeld aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Tijd voor een volgende fase. Kening fan ‘e Greide 2.0. Het team heeft besloten om de komende jaren vooral in te zetten op een programma waar bewustwording én activering van de burger een centrale plek krijgen. Via publieksmanifestaties, culturele producties en publiekscampagnes willen we burgers verder bewust maken van de waarde van een gezond en natuurrijk landschap, hen activeren en verleiden tot bijvoorbeeld een ander
consumptiegedrag. Dat doen we coöperatief. Met alle betrokken organisaties, van boer tot burger, proberen we een handelingsperspectief te bieden die bijdraagt aan een rijker landschap. Daarmee geven we ook invulling aan de LF2028-programmering (Legacy LF2018) en willen we bijdragen aan het behoud en herstel van onze nationale en regionale biodiversiteit. De grutto blijft daarin een belangrijke verhalenverteller, maar de boodschap reikt verder dan het weidelandschap alleen. En ook andere verhalenvertellers uit het landschap komen aan bod. De Kening fan ‘e Greide kan ook de Kening fan ‘e Ierde zijn als we het verhaal van de worm gaan vertellen.

Wat is Kening fan ‘e Greide?
Vanaf 2012 is een groep enthousiaste maar bezorgde burgers, boeren, wetenschappers, kunstenaars en natuurbeschermers bezig geweest met het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide. Kening fan ‘e Greide is ontstaan vanuit een netwerk van betrokken mensen dat zich ongerust maakt over de toekomst van het Nederlandse weidelandschap en de afnemende biodiversiteit in Nederland. De afgelopen jaren heeft Kening fan ‘e Greide gezocht naar nieuwe wegen voor de toekomst van het landschap. Met de grutto – inmiddels onze nationale vogel – als graadmeter van de kwetsbaarheid van de natuur en de afname van biodiversiteit in onze landelijke omgeving. Met
positieve energie heeft Kening fan ‘e Greide een succesvol programma opgebouwd met vele directe en indirecte spin-offs. Voorbeelden zijn het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw, een provinciaal onderwijsprogramma, het vergroten van maatschappelijk bewustzijn met debat, campagnes en evenementen in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 zoals Conference of the Birds, het Grote Grutto Theater voor kinderen en de voorstelling Koning van het Grasland.

Kwartiermakers voor KfeG 2.0
Afgelopen half jaar hebben we een vervolg ontwikkeld onder de noemer KfeG 2.0. Jan van Rijen en Marcia de Graaff hebben als kwartiermakers, samen met vele betrokkenen uit het netwerk, een plan ontwikkeld hoe we met KfeG verder kunnen gaan. Daaruit blijkt dat we nog niet klaar zijn. Dat er rond het thema biodiversiteit veel in gang gezet is maar dat het met de grutto, als symbool voor de brede biodiversiteit, nog steeds niet goed gaat. De situatie is onverminderd zorgelijk met de
weidevogels, het landschap en de algehele biodiversiteit. Dit blijkt weer en eens te meer uit het rapport van IPBES van de VN van 6 mei waarin door honderdvijftig internationale wetenschappers bekend werd gemaakt dat een miljoen dier- en plantensoorten wereldwijd met uitsterven zijn bedreigd. We zien ook lichtpunten: het bewustzijn van het belang van ons unieke landschap is in Fryslân hoog. Vele boeren zijn actief met het behoud van de biodiversiteit. We zien vele groepen
burgers en partijen die bezig zijn met het herstel van de biodiversiteit. Ook de retail en de zuivelindustrie komen in beweging en zijn op zoek naar oplossingen. Versterken en ondersteunen van dit enthousiasme, deze inspiratie en de opgebouwde samenwerking zijn belangrijke uitgangspunten voor de volgende fase van Kening fan ‘e Greide.

Vervolg
Concrete activiteiten zijn het opzetten van een burgermanifest over biodiversiteit en het festival Houtstek in 2020; een positief protest voor meer biodiversiteit. Voorafgaand aan Houtstek zullen allerlei evenementen worden georganiseerd, zoals pelgrimstochten waarbij deelnemers hun kilometers kunnen laten ‘kruid’funden, concerten met protestmuziek en inhoudelijke bijeenkomsten over biodiversiteit. Bij dit alles is het proces minstens zo belangrijk als het eindresultaat. Er wordt
tevens een ‘Orde van het Friese Landschap’ opgericht, een ronde tafel waarin Kening fan ‘e Greide 2.0 gezamenlijk wordt vormgegeven. Kening fan ‘e Greide wil daarbij een nauwe samenwerking aangaan met de boeren, agrarische collectieven, natuurbeschermers en overheden en onderwijs. Als eerste nieuwe activiteit organiseert Kening fan ‘e Greide op woensdag 29 mei een avond in het kader van Panorama NL over het belang van de regenworm, gelardeerd met protestmuziek. Dit vindt plaats in de Kanselarij te Leeuwarden. Komt allen!

Nieuwe leiding
De nalatenschap van de Culturele Hoofdstad 2018 benutten we als start van een nieuw verbond van boeren en burgers, van producenten en consumenten. Marcia de Graaff en Jan van Rijen staan voor een uitdaging om deze strategie samen met de betrokkenen vorm te geven en ook de financiering ervan te organiseren. Wij vragen aan allen die een warm hart hebben voor levend en bruisend landschap mee te doen met Kening fan ‘e Greide 2.0!

Heb je ideeën? Of wil je iets vragen? Mail gerust: info@keningfanegreide.nl.