< >
Kening
 

Jury Lwd2018 prijst Kening’s belangrijkste pijlers

Nieuws  • 7 september 2013   
 
 
 
 

Leeuwarden, of eigenlijk heel Fryslân, is in 2018 samen met Valletta (Malta) de culturele hoofdstad van Europa. De jury kwam tot dit besluit door onder andere het bidbook en een bezoek aan de Friese hoofdstad. Voor de internationale jury was Kening fan ‘e Greide één van de belangrijkste en meest aansprekende projecten in het bid.

Mienskip
Eens te meer omdat Kening fan ‘e Greide een ‘bottom-up project’ is, een initiatief van burgers die samen een maatschappelijk probleem oppakken. In het bidbook van Lwd2018 staat die ‘mienskip’ dan ook centraal.

Europese dimensie
Ander aspect waarmee Kening fan ‘e Greide de jury aansprak, is de Europese dimensie van het burgerinitiatief. Kening fan ‘e Greide weet een regionaal vraagstuk in internationaal perspectief te plaatsen. Immers: In Nederland kunnen we het nog zo goed voor elkaar hebben, een ander land (waarover bijvoorbeeld weidevogels trekken) kan dat succes alsnog om zeep helpen. Kening fan ‘e Greide hoopt dat besef in Europa de komende jaren te versterken.

Extra impuls
De plannen voor Kening fan ‘e Greide (zie bidbook) krijgen door de overwinning van Leeuwarden een extra impuls. Met ‘de week van de weidevogel’ als cultureel hoogtepunt in 2018. Daar waar een koninkrijk is gewonnen en het unieke weidelandschap zijn aantrekkelijkheid en biodiversiteit heeft behouden. Iedereen die de afgelopen jaren de weidevogels met interesse heeft gevolgd, komt hier samen om de resultaten met eigen ogen te aanschouwen. Van jong tot oud en van ondernemer tot kunstenaar.