< >
Kening
 
 

Kening internationaal

Nieuws  • 10 juni 2013   
 
 
 
 

Nu nog is de grutto in Nederland en omstreken, maar vanaf juli gaan de eerste grutto’s alweer richting Afrika. Wim Hiemstra deed alvast wat voorwerk door tijdens een bijeenkomst eind mei in Nairobi (Kenia) het initiatief Kening fan ‘e Greide toe te lichten.De bijeenkomst ging over hoe boeren agro-ecologisch innoveren en hoe onderzoekers hen daarin kunnen steunen.

Een aantal organisaties uit Senegal en Mali dat werkt met boeren, kennen ook de grutto, maar waren niet op de hoogte van grutto’s met digitale zenders. Met name de organisatie uit Senegal, die daar werkt met biologische boeren, was geïnteresseerd in uitwisseling met Nederlandse boeren en het idee dat groepen boeren van elkaar leren. De grutto zou daarbij een soort beeldmerk kunnen worden.

In Portugal (Tejo) leeft dat idee eveneens, bij rijstboeren. Net als de vraag hoe je producten vermarkt die qua voedingswaarde (bijvoorbeeld biologisch) en qua natuurwaarde (weidevogelbescherming) een meerwaarde hebben?

Ook het feit dat Afrikanen nu gezenderde grutto’s kunnen volgen tot in ‘hun achtertuin’ biedt verdere mogelijkheden om de banden aan te halen. We hopen dat ze goed voor ‘onze Amalia’s’ zorgen! Wordt vervolgd!