< >
Kening
 

King of the Meadows genomineerd voor de Anita Andriessen Prijs 2017

Nieuws  • 14 juni 2017   
 
 
 
 

Op woensdag 28 juni aanstaande wordt de Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2017 uitgereikt. Alle 22 inzendingen zijn door een vakkundige jury onder leiding van Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân, besproken en er is een shortlist van vijf genomineerden opgesteld. De vijf genomineerden zijn in willekeurige volgorde:

Anastacia Limareva,  Voedselbossen met voorbeeldproject Voedselbos in Leeuwarden

Bureau Peter de Ruyter, toekomst van het Friese landschap met voorbeeld project ontwikkeling van een Otterlandschap

Vijversburg met voorbeeldproject natuur- en cultuurpark Vijversburg Tytsjerk

Kening fan ‘e Greide, discussie over de kwaliteit van het landschap in Friesland en ver daarbuiten, afname biodiversiteit, veranderd landbouwbeleid en verschraling. Voorbeeldprojecten  voor breed publiek zoals toneelstukken, muziekuitvoeringen en tentoonstellingen

Sense of Place, landschap benutten voor ontwikkeling van de waddenkust met diverse voorbeeldprojecten zoals dijk van een wijf, wachten op hoog water

De vijf genomineerden geven allen een korte presentatie over henzelf en het project waarna gedeputeerde Klaas Kielstra de winnaar bekend gaat maken.

De winnaar krijgt een prijs van € 10.000. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van een publieksevenement rondom het voorbeeldproject van de winnaar binnen het thema transitie en samenwerking. Zo kunnen de inwoners van Fryslân ook kennis maken met ruimtelijke kwaliteit vanuit perspectief van de winnaar.

Oeuvreprijs
De Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is een oeuvreprijs, die in 2010 voor het eerst werd uitgereikt. Deze provinciale prijs wordt nu, in 2017, voor de derde maal uitgeschreven met als doel een impuls te geven aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân.

Thema

Dit jaar is de Anita Andriesen Prijs voor de Ruimtelijke Kwaliteit gekoppeld aan het thema ‘Transitie en Samenwerking’. Transitie is de fundamentele verandering in de manier waarop de samenleving basale functies zoals vervoer, voedselproductie, wonen, de energievoorziening of de zorg, invult. Transities gaan samen met veranderingen in de structuur of het ‘regime’. Steeds meer burgers nemen zelf het heft in handen en vormen een beweging die de maatschappij ingrijpend zal veranderen. Veranderingen en ontwikkeling vinden veel vaker van onderop plaats. Samenwerking is essentieel voor het goed en duurzaam benutten van de schaarse ruimte, het vraagt om een integrale aanpak. Nieuwe vormen van samenwerking leiden tot structurele veranderingen: daar waar verschillende disciplines elkaar vinden ontstaat transitie.

Bron: http://www.anitaandriesenprijs.nl/nieuws/de-genomineerden-voor-2017-zijn-bekend/