< >
Kening
 

Klanklânskippen Noorwegen/Fryslân – Neushoorn Leeuwarden

zondag 13 november 2016
gratis
 
 
Klanklânskippen
 
 

In november 2015 waren op verzoek van de gebroeders Kleefstra, de Popfabriek, De Lawei en Kening fan de Greide vier Japanners in Friesland. Drie filmmakers en een schaduwspeler die met Friese muzikanten en dichters de problematiek van het Friese landschap door Japanse ogen in meerdere optredens door het hele land naar voren hebben gebracht. Deze uitwisseling vond plaats als Artist in residence binnen het project Klanklânskippen dat door De Lawei en de Popfabryk, samen met Sytze Pruiksma en Jan Kleefstra tot stand wordt gebracht.

Van 5 – 13 november 2016 is er een nieuwe Artist in residence gepland. Dan komen er vier Noren naar Friesland. Dit keer zijn dat drie muzikanten en een filmmaker. Samen met de gebroeders Kleefstra, Sytze Pruiksma en de Rotterdamse filmmaker Marco Douma, zullen zij op een zelfde wijze door het hele land op meerdere podia met muziek, beeld en poëzie een performance maken die geïnspireerd is op wat er gaande is in het Friese en Noorse landschap. De Noren zijn de muzikanten Alexander Rishaug, Michael Duch en Hilde Marie Holsen. De filmmaker is de IJslander, woonachtig in Noorwegen, Haraldur Karlsson.

Kening fan ‘e Greide is opnieuw partner in dit project, omdat de intenties van het project nauw aansluiten bij de problematiek waarvoor Kening in het leven is geroepen.

Op zondag 6 november 15.00 uur vindt het eerste optreden plaats in theater De Lawei in Drachten. Op zondag 13 november besluiten we, na een reis langs Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht, in De Neushoorn in Leeuwarden, als onderdeel van het programma van het Noordelijk Filmfestival, de serie optredens. Exacte info hierover volgt. Tussendoor zal de groep muzikanten twee dagen verblijven in de studio van Jan Switters te Gauw voor opnames, die uiteindelijk moeten leiden tot een gezamenlijke release.

Doel van het project is tweeledig. Enerzijds is dat het onderzoeken in hoeverre er sprake is van een gemeenschappelijk Noordelijk gevoel, dat we mogelijk met de Noren delen. Anderzijds is er het veranderende landschap en de industrialisatie daarvan. Onderzocht zal worden in hoeverre vergelijkbare veranderingen ook in Noorwegen gaande zijn en in hoeverre kleine gemeenschappen die daarmee geconfronteerd worden elkaar op kunnen zoeken om steun bij elkaar te vinden en elkaar te inspireren om met deze veranderingen om te gaan.

Hierbij alvast een oproep om deze data in de agenda’s te zetten en bij de optredens aanwezig te zijn! Daarmee tonen we niet alleen de urgentie van Kening, maar kan iedereen ook getuige zijn van het vertalen van de zin van Kening in muziek, film en poëzie in deze eenmalige en unieke samenwerking met Noorse kunstenaars.

Voor meer info zie ook: http://popfabryk.nl/project/lj