< >
Kening
 

De kwestie rond ganzen bereikt een climax

Nieuws  • 4 juli 2017   
 
 
 
 

De ingewikkelde kwestie over de schade die ’s winters door ganzen wordt aangericht, loopt naar een climax. Met veel ruziemakers.De provinciale politiek heeft het laatste woord. Woensdag zullen betrokken organisaties op de Statenmarkt proberen de partijen nog te bewerken, later op de dag komen de ganzen in de statencommissie aan de orde. Volgende week woensdag is de finale als provinciale staten een oordeel vellen over de plannen om de ganzenschade tot aanvaardbare proporties terug te dringen.

Het wordt een salomonsoordeel in een kwestie die de samenleving splijt. Dat de schade die ganzen op het boerenland aanrichten te fors is, daarover bestaat eensgezindheid. Over de oplossing staan boeren en jagers lijnrecht tegenover de natuurorganisaties. Waarbij steeds meer betrokkenen zich tegen de aanpak keren die de provincie voor ogen heeft.

De kwestie in het kort: ruim 1 miljoen overwinterende ganzen richten jaarlijks voor 10 miljoen euro schade aan. Dat bedrag moet met 5 tot 10 procent naar beneden. Om dat te bereiken, moeten de ganzen actiever worden verjaagd naar foerageergebieden waar boeren een vaste vergoeding krijgen. Daar hoort afschot bij, tot maximaal zo’n 200.000 ganzen per jaar. Als het boeren niet lukt binnen een jaar de schade met 10 procent te reduceren, draaien ze vervolgens zelf op voor de helft van de schade.

De betrokken partijen hebben in het voorjaar maandenlang onderhandeld. It Fryske Gea en Natuurmonumenten haakten vlak voor de finale onderhandelingen af, vooral omdat ze niet kunnen leven met een aanpak die ze eerder een vorm van populatiebeheer achten dan het puur reduceren van schade. Een ander pijnpunt is dat de eerder geldende winterrust voor de ganzen, in januari en februari, is afgeschaft in plaats van uitgebreid. De natuurorganisaties hebben aangekondigd met een alternatief plan te komen.

Maandag haakte ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond af. Die stapt zelfs naar de rechter als provinciale staten het eerder gesloten akkoord aanvaarden. Er is al contact gelegd met een in faunazaken gespecialiseerde advocaat in Rotterdam. ,,Wij staan met de rug tegen de muur’’, verklaarde voorzitter Harm Wiegersma. Zijn bond vindt het niet rechtvaardig dat de boeren voor de kosten opdraaien van het ganzenprobleem ,,dat de provincie zelf uit de hand heeft laten lopen door niet eerder in te grijpen’’.

Daar komt bij dat de NMV samen met de Jagersvereniging vindt dat de jagers niet alle mogelijkheden krijgen bij het afschot. Ze willen een uur voor zonsopgang al aan de gang, maar daar ziet de provincie juridisch geen gelegenheid voor.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto: Marcel van Kammen

 
 

De kwestie rond ganzen bereikt een climax

Nieuws  • 4 juli 2017   
 
 
 
 

De ingewikkelde kwestie over de schade die ’s winters door ganzen wordt aangericht, loopt naar een climax. Met veel ruziemakers.De provinciale politiek heeft het laatste woord. Woensdag zullen betrokken organisaties op de Statenmarkt proberen de partijen nog te bewerken, later op de dag komen de ganzen in de statencommissie aan de orde. Volgende week woensdag is de finale als provinciale staten een oordeel vellen over de plannen om de ganzenschade tot aanvaardbare proporties terug te dringen.

Het wordt een salomonsoordeel in een kwestie die de samenleving splijt. Dat de schade die ganzen op het boerenland aanrichten te fors is, daarover bestaat eensgezindheid. Over de oplossing staan boeren en jagers lijnrecht tegenover de natuurorganisaties. Waarbij steeds meer betrokkenen zich tegen de aanpak keren die de provincie voor ogen heeft.

De kwestie in het kort: ruim 1 miljoen overwinterende ganzen richten jaarlijks voor 10 miljoen euro schade aan. Dat bedrag moet met 5 tot 10 procent naar beneden. Om dat te bereiken, moeten de ganzen actiever worden verjaagd naar foerageergebieden waar boeren een vaste vergoeding krijgen. Daar hoort afschot bij, tot maximaal zo’n 200.000 ganzen per jaar. Als het boeren niet lukt binnen een jaar de schade met 10 procent te reduceren, draaien ze vervolgens zelf op voor de helft van de schade.

De betrokken partijen hebben in het voorjaar maandenlang onderhandeld. It Fryske Gea en Natuurmonumenten haakten vlak voor de finale onderhandelingen af, vooral omdat ze niet kunnen leven met een aanpak die ze eerder een vorm van populatiebeheer achten dan het puur reduceren van schade. Een ander pijnpunt is dat de eerder geldende winterrust voor de ganzen, in januari en februari, is afgeschaft in plaats van uitgebreid. De natuurorganisaties hebben aangekondigd met een alternatief plan te komen.

Maandag haakte ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond af. Die stapt zelfs naar de rechter als provinciale staten het eerder gesloten akkoord aanvaarden. Er is al contact gelegd met een in faunazaken gespecialiseerde advocaat in Rotterdam. ,,Wij staan met de rug tegen de muur’’, verklaarde voorzitter Harm Wiegersma. Zijn bond vindt het niet rechtvaardig dat de boeren voor de kosten opdraaien van het ganzenprobleem ,,dat de provincie zelf uit de hand heeft laten lopen door niet eerder in te grijpen’’.

Daar komt bij dat de NMV samen met de Jagersvereniging vindt dat de jagers niet alle mogelijkheden krijgen bij het afschot. Ze willen een uur voor zonsopgang al aan de gang, maar daar ziet de provincie juridisch geen gelegenheid voor.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto: Marcel van Kammen