< >
Kening
 

Landbouwagenda Zuidwest Fryslân 2012 – 2022

Nieuws  • 17 oktober 2012   
 
 
 
 

Ondernemen met het gezicht naar de samenleving

“Grote winst van de Landbouwagenda die Zuidwest Fryslân eind september presenteerde, is dat de daarin bepaalde richting breed wordt gedragen. Een grote groep is gevraagd mee te praten en te denken. Boeren, ondernemers, natuur- en landschapsorganisaties en particulieren maakten daar volop gebruik van.” Gebiedscoördinator Wim van Gorkum van Plattelânsprojekten Súdwest Fryslân is aangenaam verrast over de reacties en betrokkenheid van vooral agrariërs bij onderwerpen als duurzaamheid en de kwaliteit van het landschap.

De nieuwe landbouwagenda Zuidwest-Fryslân 2012 2022 heeft niet toevallig als titel: ‘ondernemen met het gezicht naar de samenleving’. De gekozen thema’s – Duurzame energie, Imago van de landbouw, Landschapsbeleving en -kwaliteit en Landbouw, economie en milieu – laten zien dat agrariërs naar nieuwe wegen zoeken om met behoud van milieu en landschap rendabel te kunnen boeren in Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân.

Dat het niet alleen bij mooie thema’s en papier blijft, bleek ook tijdens de presentatie van dezelfde landbouwagenda eind september. Partijen die elkaar vonden, presenteerden 7 concrete projecten die de komende maanden nader worden uitgewerkt. We hebben het dan onder andere over ‘Toekomst van de Boerenpleats’, ‘Dorpslandbouw’, ‘Houd het houd voor behoud’, ‘Gebiedskringloop van mineralen’ en de verdere ontwikkeling van een vitaal weidevogellandschap in het gebied rond Idzega, waarin de skriezekritte zo’n belangrijke rol speelt. Kening fan ‘e Greide wordt hierbij genoemd als belangrijke aanjager en drager.

Van Gorkum hoopt dat het brede draagvlak waarop de projecten kunnen rekenen, de gemeenten en provincie beweegt ook met middelen over de brug te komen. “Alle partijen in Zuidwest Fryslân hebben voor deze agenda samen keuzes gemaakt. Niet alleen voor de dingen die ze willen, maar ook voor wat er niet moet worden gedaan. En niet sectoraal, maar met het oog op het gebied als geheel. Wat dat betreft is het een prachtige aanzet voor de Streekagenda. De ambities van enkele projecten reiken verder dan het bestaande beleid. Het project voor het herstel van het weidevogellandschap rond Idzega is daarvan een mooi voorbeeld. De consequentie daarvan is dat we ook verder moeten kijken voor financiering. Maar we hopen dat gemeenten en provincie wel een eerste stap zetten.”De nieuwe landbouwagenda Zuidwest-Fryslân 2012 2022 heeft niet toevallig als titel: ‘ondernemen met het gezicht naar de samenleving’. De gekozen thema’s – Duurzame energie, Imago van de landbouw, Landschapsbeleving en -kwaliteit en Landbouw, economie en milieu – laten zien dat agrariërs naar nieuwe wegen zoeken om met behoud van milieu en landschap rendabel te kunnen boeren in Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân.

Dat het niet alleen bij mooie thema’s en papier blijft, bleek ook tijdens de presentatie van dezelfde landbouwagenda eind september. Partijen die elkaar vonden, presenteerden 7 concrete projecten die de komende maanden nader worden uitgewerkt. We hebben het dan onder andere over ‘Toekomst van de Boerenpleats’, ‘Dorpslandbouw’, ‘Houd het houd voor behoud’, ‘Gebiedskringloop van mineralen’ en de verdere ontwikkeling van een vitaal weidevogellandschap in het gebied rond Idzega, waarin de skriezekritte zo’n belangrijke rol speelt. Kening fan ‘e Greide wordt hierbij genoemd als belangrijke aanjager en drager.

Van Gorkum hoopt dat het brede draagvlak waarop de projecten kunnen rekenen, de gemeenten en provincie beweegt ook met middelen over de brug te komen. “Alle partijen in Zuidwest Fryslân hebben voor deze agenda samen keuzes gemaakt. Niet alleen voor de dingen die ze willen, maar ook voor wat er niet moet worden gedaan. En niet sectoraal, maar met het oog op het gebied als geheel. Wat dat betreft is het een prachtige aanzet voor de Streekagenda. De ambities van enkele projecten reiken verder dan het bestaande beleid. Het project voor het herstel van het weidevogellandschap rond Idzega is daarvan een mooi voorbeeld. De consequentie daarvan is dat we ook verder moeten kijken voor financiering. Maar we hopen dat gemeenten en provincie wel een eerste stap zetten.”De nieuwe landbouwagenda Zuidwest-Fryslân 2012 2022 heeft niet toevallig als titel: ‘ondernemen met het gezicht naar de samenleving’. De gekozen thema’s – Duurzame energie, Imago van de landbouw, Landschapsbeleving en -kwaliteit en Landbouw, economie en milieu – laten zien dat agrariërs naar nieuwe wegen zoeken om met behoud van milieu en landschap rendabel te kunnen boeren in Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân.

Dat het niet alleen bij mooie thema’s en papier blijft, bleek ook tijdens de presentatie van dezelfde landbouwagenda eind september. Partijen die elkaar vonden, presenteerden 7 concrete projecten die de komende maanden nader worden uitgewerkt. We hebben het dan onder andere over ‘Toekomst van de Boerenpleats’, ‘Dorpslandbouw’, ‘Houd het houd voor behoud’, ‘Gebiedskringloop van mineralen’ en de verdere ontwikkeling van een vitaal weidevogellandschap in het gebied rond Idzega, waarin de skriezekritte zo’n belangrijke rol speelt. Kening fan ‘e Greide wordt hierbij genoemd als belangrijke aanjager en drager.

Van Gorkum hoopt dat het brede draagvlak waarop de projecten kunnen rekenen, de gemeenten en provincie beweegt ook met middelen over de brug te komen. “Alle partijen in Zuidwest Fryslân hebben voor deze agenda samen keuzes gemaakt. Niet alleen voor de dingen die ze willen, maar ook voor wat er niet moet worden gedaan. En niet sectoraal, maar met het oog op het gebied als geheel. Wat dat betreft is het een prachtige aanzet voor de Streekagenda. De ambities van enkele projecten reiken verder dan het bestaande beleid. Het project voor het herstel van het weidevogellandschap rond Idzega is daarvan een mooi voorbeeld. De consequentie daarvan is dat we ook verder moeten kijken voor financiering. Maar we hopen dat gemeenten en provincie wel een eerste stap zetten.”