< >
Kening
 

‘Lector Weidevogels benoemd bij Van Hall Larenstein’

Nieuws  • 23 februari 2016   
 
 
 
 

Bij hogeschool Van Hall Larenstein wordt Dr. Astrid Manhoudt per 1 mei aangesteld als lector Weidevogels. Dit is op 19 februari officieel bekend gemaakt door gedeputeerde van provincie Fryslân Johannes Kramer tijdens de bijeenkomst ‘Uitvoering Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2016’ in Driebergen-Zeist. De nieuwe lector was hierbij zelf ook aanwezig vanwege haar bijdrage aan het programma.

Astrid Manhoudt heeft veel ervaring met de kennisoverdracht en uitwisseling met collectieven. Zij is gepromoveerd op een onderwerp rondom agrarisch natuurbeheer en is al enige jaren werkzaam voor Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer  (SCAN) en nu bij boerennatuur.nl. Voor deze organisatie blijft zij 2 dagen in de week werken. Dit waarborgt de verbinding met de kennisagenda van de collectieven en draagt bij aan de landelijke uitrol van de activiteiten.

Provinciaal Weidevogelbeleid

Eind vorig jaar werd al bekendgemaakt dat Staatssecretaris Martijn van Dam en Provincie Fryslân geld beschikbaar stellen voor de opzet van een weidevogelkenniscentrum en de aanstelling van een lector weidevogels. Beide initiatieven zijn een uitvloeisel van het provinciale weidevogelbeleid. Nordwin college, het praktijkonderzoekcentrum Dairy Campus en Van Hall Larenstein hebben gezamenlijk zowel het kenniscentrum als het lectoraat voorbereid.

Aansluiting bij de praktijk

De lector gaat werken vanuit de vragen die de omgeving stelt. Educatie en voorlichting, het opzetten van praktisch toepasbare monitoringssystemen en verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden zijn belangrijke onderwerpen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Diermanagement, Dier- en Veehouderij en Bedrijfskunde en Agribusiness en het mbo. De ambitie is dat in de ontwikkeling van het lectoraat ook andere groene onderwijsinstellingen betrokken worden. De belangrijkste ambitie is de aansluiting bij de praktijk, niet in de laatste plaats de boerenpraktijk. Vraagstukken uit die praktijk zijn leidend voor het toegepast onderzoek en projectenprogramma.