< >
Kening
 

Lectoraat en Kenniscentrum Weidevogels

Nieuws  • 15 december 2015   
 
 
 
 

Eind 2015 verstrekte provincie Fryslân een startfinanciering voor het lectoraat Weidevogels en een gelijknamig kenniscentrum. Behalve door de provincie en Hogeschool VHL, waar de lector in dienst komt, mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ, het Nordwin College, Dairy Campus en partners uit het ‘Olterterpoverleg’. Ook deed Hogeschool VHL een bevredigende verkenning naar de mogelijkheid om een lectoraat Agrarisch Natuurbeheer op te richten. Hiervoor wordt nu financiering gezocht.